Tijdens opgravingen in Frankrijk hebben archeologen negen kuilen gevonden met de resten van 28 paarden van 2.000 jaar geleden. De dieren werden vlak nadat ze stierven begraven, de vraag is alleen door wie. Waren het Galliërs of juist Romeinen?