Inscriptie Romeinse Paal

De inscriptie COH II CR na conservering van de paal.

Rijksmuseum van Oudheden

Nu te zien: inscriptie op paal van Romeinse weg

Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) is tijdelijk een bijzondere archeologisch vondst rijker: een eikenhouten paal uit ca. 125 na Chr. met de Romeinse inscriptie COH II CR. Die kreeg vorige week een plek in de familietentoonstelling ‘Romeinen langs de Rijn’. Archeologen troffen de paal in 2018 aan bij opgravingen van de Romeinse weg bij Valkenburg (Zuid-Holland). De inscriptie is de afkorting van Cohors II Civium Romanorum: het ‘tweede cohort van de Romeinse burgers’. Dat is de naam van een groep Romeinse soldaten die rond 125 na Chr. aan de weg hebben gebouwd.  

De paal werd met 479 andere exemplaren opgegraven bij archeologisch onderzoek ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de RijnlandRoute. Het museum krijgt dit exemplaar in bruikleen van de provincie Zuid-Holland, in wiens opdracht de Romeinse weg is opgegraven en onderzocht.  

Palen langs de limes

De oude noordgrens van het Romeinse Rijk, de limes genoemd, volgde het verloop van de rivier de Rijn. Bijna 2000 jaar geleden, in 125 na Chr., werd hierlangs een weg aangelegd die de Romeinse forten met elkaar verbond: de limesweg. De weg bestond uit twee rijen houten palen, waarbinnen een soort dijk was opgeworpen. Hierop lag de weg zelf, die was bekleed met grind.  

Romeinse cohort

Het Cohors II Civium Romanorum was een Romeinse legereenheid van ongeveer vijfhonderd man. Wat precies hun rol was bij de aanleg van de Romeinse weg van Valkenburg, wordt nog verder onderzocht. Mogelijk kapten zij de bomen, waren ze verantwoordelijk voor de eerste bewerking van het hout of leverden zij de mankracht om de palen de grond in te slaan.  

De paal is geconserveerd door restauratieatelier Restaura in Heerlen. De familietentoonstelling ‘Romeinen langs de Rijn’ is te zien t/m 8 februari 2021. Het RMO is t/m 18 november tijdelijk gesloten, maar ze hopen natuurlijk weer zo snel mogelijk open te kunnen gaan. Vooraf kaartjes reserveren is verplicht. Kijk op de website van het RMO voor meer informatie.

Meer lezen