Irrigatie

-

Publiek domein.

Irrigatiesystemen door de jaren heen

Dat de wereld zich alsmaar ontwikkelt ontgaat niemand. Toch zijn er talloze dingen die vroeger op erg vindingrijke manieren werden opgelost. Zo kwam Napoleon ooit met het invoeren van de achternaam en waren de Romeinen degenen die met het idee kwamen een viaduct te bouwen. Ook wat betreft irrigatiesystemen waren er vroeger al manieren om droge perioden zonder problemen door te komen. Tegenwoordig gaat alles via allerlei systemen. In dit artikelen vertellen wij jou hoe boeren vroeger omgingen met irrigatieproblemen en welke systemen er zoal gebruikt worden.

Wat is een irrigatiesysteem?

Het komt regelmatig voor dat we in een periode zitten, waarin het weinig regent. Zeker in warmere landen, bijvoorbeeld in Afrika, zijn er momenten waarop het weken of maanden niet regent. Toch moeten de gewassen door blijven groeien. Een mislukte oogst betekent namelijk geen inkomen. Daarom moet er een manier zijn waarop bijvoorbeeld aardappelen en komkommers kunnen blijven groeien.

Om dit voor elkaar te krijgen zijn er tegenwoordig allerlei irrigatiesystemen. Deze systemen zorgen ervoor dat de producten altijd voorzien zijn van water. Door allerlei buizen en slangen wordt de grond gevuld met water, waardoor alles gewoon kan blijven groeien. Hierdoor is de kans op een mislukte oogst minimaal.

De eerste irrigatiesystemen op aarde

Alle boeren en kwekers zijn momenteel opzoek naar het beste irrigatiesysteem anno 2021. Dit gaat allemaal automatisch. Vroeger gebeurde dit echter op een compleet andere manier.

Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat in het zesde millennium voor Christus al irrigatie werd toegepast. Dit gebeurde voornamelijk in Mesopotamië en Egypte. Hier werd gerst verbouwd in gebieden waar niet genoeg regenwater viel. Hierdoor konden de gewassen simpelweg niet groeien.

Ook in de Zanavallei in Peru zijn overblijfselen gevonden van drie irrigatiekanalen uit het vierde millennium voor Christus. Ook de Indusbeschaving beschikte over goed ontwikkelde irrigatiestelsels.

In deze tijd was het werken met de irrigatiesystemen vanzelfsprekend handwerk. De mensen moesten zelf gangetjes en sloten graven. Je kunt je voorstellen dat dit erg zwaar was. Toch waren de mensen blijkbaar al zo slim dat ze hier iets mee deden. Het land moest immers worden voorzien van water. Zeker in die tijd was het verbouwen van voedsel eigenlijk maar een van de weinige banen die je zou kunnen doen.

De verschillende irrigatie methoden

Van alle irrigatiesystemen in de wereld wordt 94% geïrrigeerd door oppervlakte-irrigatie of bevloeiing. Hierbij loopt het irrigatiewater door middel van zwaartekracht over het veld. Van de overige 6% aan irrigatie wordt het merendeel geïrrigeerd met energie-intensieve en veel duurdere waterdrukirrigatietechnieken. Hierbij kun je denken aan beregening, druppelirrigatie, cirkelirrigatie of gietdarmirrigatie. Bij dit laatste komen pompen en buizenstelsels te pas.

Vaak wordt het water uit putten gehaald. De winning van dit grondwater uit putten voor irrigatie kan ook gepaard gaan met zwaartekrachtbevloeiing. Ondergrondse irrigatie wordt in mindere mate toegepast. Hierbij dringt het water zijwaarts uit sloten of buiten. Dit gebeurd bijvoorbeeld in Nederland in een droge periode met weinig neerslag. Het polderpeil gaat hierdoor omhoog en het water kan via drainagesystemen de grond binnendringen.

Tot dit laatste systeem behoort ook getijdenirrigatie. Dit wordt toegepast in het laagste deel van een rivier waar getijdewerking merkbaar is. Hierbij wordt het water bij vloed door sloten vanaf de rivier het land in geleid. Dit water dringt vervolgens de bodem binnen.

Handmatige irrigatiesystemen

Het komt zelden voor dat er nog arbeidsintensieve methoden worden gebruikt. Tegenwoordig gaat alles met de machines, dus waarom zou je überhaupt zelf nog werken? Wat af en toe nog gebeurd is dat mensen het begieten en regelmatig bijvullen van ingegraven potten handmatig doen. Op deze manier dringt het water ook in de bodem en kunnen gewassen blijven groeien. Het werkt natuurlijk wel veel minder handig en snel.

Het nut van irrigatiesystemen

Je hebt in dit artikel informatie over irrigatiesystemen gelezen. Deze systemen zijn nodig om water op het land te krijgen. Zeker op momenten dat het erg droog is. Groenten en gewassen hebben nu eenmaal water nodig om te kunnen groeien. Doe je hier verder niets mee, dan betekent dit dat de oogst hoogstwaarschijnlijk zal mislukken.

Verder hebben we je wat verteld over de geschiedenis van irrigatiesystemen en ben je erachter gekomen dat irrigatiesystemen al duizenden jaren bestaan. De mensen hadden vroeger ook niet echt een keuze en waren gelukkig zo vindingrijk dat ze hier iets op hebben verzonnen.

Tot slot hebben we nog wat irrigatiemogelijkheden uitgelegd en heb je gelezen dat er nog maar heel weinig mensen zijn die dit met de hand te doen. Dit kost in de eerste plaats gigantisch veel moeite en daarmee is het ook niet erg efficiënt. En we moeten allemaal toch nog jaren mee.

Meer lezen

Ook leuk om te lezen