Camelot

Camelot

-

Het mysterie van Camelot

Jim Grondijs

Tot op de dag van vandaag kent vrijwel iedereen het verhaal van koning Arthur, althans een versie van het verhaal. Er zijn in de geschiedenis namelijk voortdurend dingen aangepast, toegevoegd en weggelaten in het verhaal over deze mysterieuze koning en zijn ronde tafel. De locatie van Camelot, het kasteel van de koning en zijn ridders, is nog altijd een mysterie.

Eerste vermeldingen koning Arthur

De oudste mogelijke verwijzing naar koning Arthur stamt uit een 7e eeuws Welsh gedicht genaamd Y Gododdin. Hierin schrijft de dichter Aneirin onder meer over een krijger uit het verre verleden die wel 300 vijanden had gedood. "Hij gaf de raven te eten, maar hij was geen Arthur", zo luidt een van de dichtregels. In de eeuwen die volgden werden de vermeldingen vervolgens steeds uitgebreider en gedetailleerder. Zo noemde de monnik Nennius in zijn Historia Britonum uit 830 maar liefst twaalf veldslagen waaraan Arthur deelgenomen zou hebben. Tijdens één van die confrontaties, de Slag bij Mons Badonicus, zou hij bovendien eigenhandig 960 vijanden over de kling gejaagd hebben, aldus Nennius. Overigens beschreef de monnik Arthur nooit als koning, maar gebruikte hij de Latijnse uitdrukking 'dux bellorum' (leider van de veldslagen).


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Waar is Camelot?

In de eerste verhalen over koning Arthur werd er met geen woord gerept over het mythische kasteel van de koning. Het ging in deze gedichten vooral over de koning, zijn ridders (met name Lancelot). Pas in de 12e eeuw werd er voor het eerst geschreven over het wonderbaarlijke hof van de koning en zijn gevolg. De allereerste vermelding van het kasteel komt uit een gedicht van de middeleeuwse Franse troubadour Chrétien de Troyes, maar daar wordt niets gezegd over de mogelijke locatie.

Camelot in Groot-Brittannië

Een theorie suggereert dat Camelot zich bevond in Caerleon in Zuid-Wales. Hoewel Caerleon een typische naam uit het Keltisch lijkt, is het eigenlijk een verbastering van de Latijnse woorden castrum (fort) en legio (legioen), het fort was nog een overblijfsel was van de Romeinse overheersing. In 1542 kwam de Britse dichter en historicus John Leland met een andere theorie. In het zuidwesten van Engeland in de huidige provincie Somerset lag naast de rivier de Cam en het dorp West Camel een enorm kasteel genaamd Cadbury Castle. Gezien de gelijkenis met de nabijgelegen rivier de Cam en het dorp West Camel leek het Leland aannemelijk dat Camelot hier moest zijn geweest. Lang werd Cadbury Castle geaccepteerd als de locatie van Camelot, maar na archeologisch onderzoek werd deze theorie verworpen. Zo zijn er talloze theorieën over de exacte locatie van Camelot, die tot op de dag van vandaag voor iedereen een raadsel blijft.

 

Bronnen:

Historic-uk.com: Court of king Arthur

Isgeschiedenis: Legende van koning Arthur

Wikipedia.org: Camelot

Afbeelding: 

Wikimedia Commons: Camelot 

Meer lezen