De manier waarop de Azteken de ruimte en tijd zagen, met in het midden de god Xiuhtecuhtli.

De manier waarop de Azteken de ruimte en tijd zagen, met in het midden de god Xiuhtecuhtli.

Publiek domein, via Wikimedia Commons.

Dit zijn de 5 belangrijkste Azteekse goden

Giuseppe Boccucci

De Azteken zijn een oude beschaving die tot ongeveer de zestiende eeuw een groot deel van het huidige Midden-Amerika bestuurden. Zij aanbaden een complex geheel van goden en godinnen. Deze godheden stonden allemaal symbool voor diverse aspecten in het dagelijks leven, de hemel en de ruimte. Dit weerspiegelt de diepgewortelde culturele waarden van deze oude, spirituele beschaving. In dit artikel worden de vijf belangrijkste Azteekse goden uitgelicht.
 

Huitzilopochtli.

Huitzilopochtli.

Publiek domein, via Wikimedia Commons.

Huitzilopochtli: de zonnegod van oorlog

Huitzilopochtli is de zonnegod en god van de oorlog. Deze god stond centraal in de Azteekse religie. Volgens de legende werd hij geboren toen zijn moeder, de godin Coatlicue, een veer aanraakte en zwanger werd. Huitzilopochtli werd vaak afgebeeld met een rok van blauwe veren en een adelaarskop, symbolen van oorlog en van de zon. Zijn heiligdom stond op was de Templo Mayor. Dit was een grote tempel en stond in het hart van Tenochtitlan, de belangrijkste stad van het Azteekse rijk.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


De Azteken geloofden dat Huitzilopochtli hun beschermgod was en hen leidde tijdens hun migratie naar het gebied waar Tenochtitlan werd gesticht. Menselijke offers werden aan hem gewijd, vooral tijdens de ceremoniële viering van de nieuwe zonnecyclus.

Quetzalcoatl, afgebeeld als een man met een verentooi en een slang.

Quetzalcoatl, afgebeeld als een man met een verentooi en een slang.

Publiek domein, via Wikimedia Commons.

Quetzalcoatl: de gevederde slang

Quetzalcoatl, de ‘Gevederde Slang’, was een godheid die wijsheid, kennis, en vruchtbaarheid vertegenwoordigde. Afgebeeld als een mens met een slang en verentooi of als een gevleugelde slang, werd Quetzalcoatl geassocieerd met de wind, lucht, en de morgenster. Hij werd in het gehele Azteekse rijk aanbeden en verschillende beschavingen vereerden hem onder verschillende namen.

Quetzalcoatl wordt vaak gezien als een goddelijke schepper die bijdroeg aan de vorming van de mensheid. Hij wordt ook geassocieerd met de introductie van kunst, wetenschap, en kalenders bij de Azteken. Ondanks zijn positieve eigenschappen, was Quetzalcoatl ook betrokken bij mythische conflicten, waaronder zijn strijd met de god Tezcatlipoca: de god van de nacht en de ‘duistere krachten’
 

Chalchiuhtlicue, met haar rok die een rivier moet voorstellen. De rivier staat symbool voor de belangrijke rol van water in de landbouw en het welzijn van de Azteken.

Chalchiuhtlicue, met haar rok die een rivier moet voorstellen. De rivier staat symbool voor de belangrijke rol van water in de landbouw en het welzijn van de Azteken.

Publiek domein, via Wikipedia.

Chalchiuhtlicue: de godin van water en vruchtbaarheid

Chalchiuhtlicue was de godin van water, overstromingen, en vruchtbaarheid. Haar naam betekent ’de rok van kostbare stenen’. Ze werd vaak afgebeeld met een rok van jade en een mantel van waterlelies. Chalchiuhtlicue was van cruciaal belang voor de landbouw en het welzijn van de Azteken, omdat water essentieel was voor een goede oogst.

De Azteken geloofden dat Chalchiuhtlicue de waterbronnen beheerste en verantwoordelijk was voor het evenwicht van de natuur. Offerandes werden aan haar gebracht, waaronder kostbare stenen en beeldjes, als een teken van dankbaarheid voor haar gaven.
 

Tlaloc.

Tlaloc.

Publiek domein, via Wikimedia Commons.


Tlaloc: god van de regen en de bliksem

Tlaloc, de god van regen, bliksem, en donder, speelde een cruciale rol in de landbouw en het dagelijkse leven van de Azteken. Tlaloc was zeer populair en zijn beeltenis wordt vaak geassocieerd met een waterslang. De Azteken geloofden dat Tlaloc de bronnen van zoet water beheerste en regen bracht voor een succesvolle oogst.
Tempels gewijd aan Tlaloc werden gebouwd op prominente plaatsen. De Azteken brachten ook offers aan hem, waaronder voedsel, dieren, en soms zelfs menselijke offers. De god werd ook vereerd in samenhang met de dood, omdat regen en water onlosmakelijk verbonden waren met vruchtbaarheid en het voortbestaan van het leven.
 

Het turkooizen masker van Xiuhtecuhtli, vervaardigd in de vijftiende eeuw.

Het turkooizen masker van Xiuhtecuhtli, vervaardigd in de vijftiende eeuw.

Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Xiuhtecuhtli: de god van het vuur

Xiuhtecuhtli was de Azteekse god van het vuur en de hitte. Zijn naam vertaalt zich naar "Heer van het Turkoois," wat verwijst naar de kostbare en heilige edelsteen die in verband werd gebracht met goddelijke kracht. Xiuhtecuhtli werd vaak afgebeeld als een man met een turkooizen gezichtsmasker en een hoofdtooi van veren. Als de god van het vuur, werd hij geassocieerd met zowel het vernietigende element als de vruchtbare aarde. Vuur was immers nodig voor de landbouw en de productie van voedsel. Zijn verering omvatte rituelen en offers. De Azteken vroegen hem vooral om voorspoed en om bescherming in moeilijke tijden.

Meer lezen