Ahrensburgcultuur

De verspreiding van de Ahrensburgcultuur

Albin L via Wikimedia Commons.

Ahrensburger kampement opgegraven in Kloosterveen

De website Assenstad.nl meldt waardevolle archeologische vondsten uit het Laat-Paleolithicum, die zijn gedaan op een bouwterrein. Het kampement van de Ahrensburgcultuur (omstreeks 9500 v.C.) dat in Drenthe aangetroffen werd is een bijzondere ontdekking omdat er voorheen alleen nog losse werktuigen van deze cultuur zijn gevonden. Er zijn minder dan vijf plaatsen in deze omgeving waar objecten uit die periode werden opgegraven. Het kampement ligt in de buurt van overblijfselen van een Pingo uit de meest recente ijstijd.

Bekendmaking tijdens open dag

Wethouder Mirjam Pauwels maakte de vondsten bekend op zaterdag 13 november, tijdens een open dag die gewijd was aan de eigenlijke bestemming van de vindplaats, namelijk woonwijk Kloosterakker in Kloosterveen. Het was aannemersbedrijf Avitec dat deze open dag organiseerde. De firma maakt namens de gemeente de grond klaar voor de bouw. Er werd uitleg gegeven over het bouwproject en de bijzondere vondsten en vervolgens kregen belangstellenden een rondleiding per huifkar.

Vondst overtreft verwachtingen

Pauwels: "De vondsten laten zien hoe rijk de Drentse bodem is aan archeologische schatten die ons veel vertellen over hoe vroegere bewoners hier leefden". De vinder is Jan van Rijn van de werkgroep Amateurarcheologie die actief is namens de Drents Prehistorische Vereniging. Hij gaf op zijn beurt een toelichting. Volgens Pauwels had de gemeente al min of meer verwacht dat er archeologische ontdekkingen gedaan zouden worden, maar "Het gevonden kampement uit de Ahrensburgcultuur overtreft onze verwachtingen".

Compleet kampement

Het gebeurt hier in Drenthe vaker, wil de wethouder maar aangeven. Voordat woonwijken opgetrokken worden, wordt normaliter de bodem aan een onderzoek onderworpen. Ook bij het aanleggen van glasvezel-internet komen werklieden wel eens iets aparts tegen. Menigeen die dan zijn smartphone met onbeperkt internet bij de hand heeft, wil nog wel eens de amateur-archeoloog gaan spelen en googelt zich suf, maar dat internet kan beter gebruikt worden om contact te zoeken met Jan van Rijn. Deze doet al twee decennia onderzoek in de Kloosterveense bodem. Hij trof gereedschappen aan waarvan hij vermoedde dat ze niet afkomstig waren van de Federmesser of Hamburger cultuur. Zijn bevindingen werden beaamd door steentijd-experts. Nu het complete kampement is aangetroffen bevestigt men dat het om de Ahrensburgcultuur gaat.

Heuse primeur

Uit het Laat-Paleolithicum zijn in het verleden wel meer kampementen gevonden. Deze behoorden dan toe aan andere culturen, maar met het vinden van dit kampement is sprake van een heuse primeur. De werktuigen die zijn opgegraven waren hoogstwaarschijnlijk van rendierjagers uit het laatste deel van de ijstijd. Door verschillende details kunnen experts ontdekken uit welke culturen deze werktuigen komen. Duitse collega's wisten al te melden dat vindplaatsen van de Ahrensburgcultuur meestal vlakbij het water liggen. Dit was ook het geval in Kloosterveen.

Meer lezen
Ook leuk om te lezen