Zijn de restanten van het Presikhaeff Huys in Arnhem gevonden?

01-03-2017 - Gerti de Koeijer

Is het Presikhaeff Huys in Arnhem gevonden? Projectleider van het archeologisch onderzoek, René van der Mark, geeft aan dat het vondstcomplex waar hij op stuitte, dezelfde afmetingen heeft als het omvangrijke verdwenen Huys aan de Kerstraat. Daarom gaat hij er vanuit dat hij gestuit is op de fundamenten van dit gebouw en noemt hij het een spectaculaire vondst. De onderzoekers troffen op dezelfde plek ook sporen van het voormalige minderbroederklooster uit 1489 aan.

Presikhaeff Huys

Het Presikhaeff Huys was een adellijk huis dat onderdak bood aan de elite van Arnhem. Hooggeplaatste lieden als rechters en burgemeesters woonden daar. De kern van het gebouw stamt uit de 14e eeuw. In de 15e eeuw werd het gebouw uitgebreid.

Graf kloosterling

Het complex van het Minderbroederklooster bestond uit een klooster, een kerk, een slaapruimte, eetzaal en een tuin. Het geheel werd in 1805 gesloopt. Op het kloosterhof vonden archeologen een graf dat deels intact was. Het graf is van een kloosterling die deel uit maakte van de religieuze stroming rond de volgelingen van Franciscus van Assisi.

Na de opgraving wordt alles afgedekt. Mogelijk wordt er bij de bouw van de nieuwbouw ruimte gecreëerd om iets van de lokale archeologie zichtbaar te maken.

www.gelderlander.nl/