roanoke

Wat gebeurde er op Roanoke? Archeologisch onderzoek moet mysterie ontrafelen

Al ruim vier eeuwen zijn archeologen op zoek naar het antwoord op de vraag wat er gebeurde op het eiland Roanoke. In de zestiende eeuw verdween daar een Engelse kolonie, zonder een spoor achter te laten. Nieuw archeologisch onderzoek moet het mysterie ophelderen.

Verloren kolonie

Roanoke wordt in Amerika vaak aangeduid als de verloren kolonie. In de zestiende eeuw vestigden Engelse kolonisten zich hier. In tegenstelling tot de verwachtingen, was de lokale bevolking de kolonisten echter niet goed gezind. Door de slechte contacten raakte de geplande voedselvoorziening in de problemen. Een schip ging terug naar Engeland om meer voorraden en goederen te halen, maar door oorlog met Spanje duurde het drie jaar voor er weer een Engels schip voor de kust van Roanoke verscheen. En toen bleek de kolonie verlaten.

Eerder onderzoek naar Roanoke

In 1819 bezocht de Amerikaanse president Monroe de verlaten kolonie, toen bleken er alleen nog aarden wallen over te zijn. Rondom die aarden wallen werden in 1890 en 1940 opgravingen gedaan, maar die leverden weinig resultaat op. Tijdens nieuwe opgravingen in de jaren '90 werden de resten van een alchemielaboratorium aangetroffen. De resten daarvan vertonen sterke overeenkomsten met Laboratoria zoals die in Duitsland werden aangetroffen. Die bevindingen matchen met de gegevens dat er een team wetenschappers onder leiding van Joachim Gans uit Praag, onder de kolonisten was.

Die vondst leverde echter ook controverse op, omdat de aarden wallen de bijbehorende greppel dwars door het laboratorium zouden lopen. Dat zou erop wijzen dat die aarden wal niet uit dezelfde tijd zou stammen, waardoor het verhaal over de 'verdwenen kolonie' op Roanoke een hele andere wending krijgt.

Nieuw onderzoek

Nieuwe opgravingen in het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 moeten dus uitsluitsel gaan bieden. Al is het volgens geologen nog maar de vraag of dat nog kan. De geologen wijzen erop dat een aanzienlijk deel van het eiland inmiddels in zee is afgekalfd. Met het wassende water zouden ook veel archeologische sporen verdwenen zijn, waardoor het nog maar de vraag is of er überhaupt nog sporen van de bewoners van de verloren kolonie te vinden zijn.

Erosie

Archeologen houden echter moed dat er iets te vinden moet zijn. Maar, zo stellen ze in Science Magazine, dan moeten ze wel opschieten, want als er nog iets te vinden is, wordt dat wel door erosie bedreigd.

Bron:

Sciencemag.org

Afbeelding:

Zestiende-eeuwse kaart van het Roanoke-gebied, door John White. [Public Domain] via Wikimedia Commons

Meer lezen