Vondst van een verloren koninkrijk?

Kort na de val van het Romeinse Rijk werden grote delen van het huidige Groot-Brittannië overgenomen door ‘barbaren’. Veel verschillende koninkrijkjes kwamen op, velen daarvan overleefden de chaos maar voor korte tijd. Architectuur uit deze periode is zeldzaam. Toch lijken archeologen onlangs de kern van een van deze kleine koninkrijkjes gevonden te hebben.

Archeologisch onderzoek naar Picten

In een recentelijk uitgebracht boek, “The Lost Dark Age Kingdom of Rheged”, wordt verteld over een belangrijke vondst van archeologen in Schotland. Zij vonden de originele fortificaties van Trusty Hill, Galloway. De archeologen waren hier bezig met onderzoek naar de Picten. Dit volk liet in deze regio veel stenen achter met daar inscripties.

Vondst koningshal

Tijdens opgravingen rondom deze stenen werden ook resten van fortificaties aangetroffen, bestaande uit hout en steen. Dit was het begin van een aantal belangrijke opgravingen. De archeologen vonden een smederij en de hal van een koning. Dit gebied deed waarschijnlijk dienst als machtsbasis van de plaatselijke koning.

Het verloren koninkrijk Rheged

De opgravingen werden geleid door het bedrijf GUARD Archaeology. De opgravingen werden verricht door zo’n 60 vrijwilligers. Volgens het bedrijf stammen deze vondsten uit de periode rond 600 n.Chr. Volgens hen was het overduidelijk een machtsbasis van een belangrijke familie. Het zou hier kunnen gaan om het hart van het koninkrijk van Rheged, dat geregeerd werd door koning Urien. Het koninkrijk Rheged en koning Urien spelen een een belangrijke rol in veel Britse verhalen, de vondst is hierom van belang.
Het is nog niet bevestigd dat het hier inderdaad gaat om het koninkrijk van Rheged. Hoewel het voorlopige bewijs geen uitsluitsel biedt, hint het er tot nu toe wel op dat dit goed mogelijk is.

Symboliek

Bezoekers van deze locatie zouden ongetwijfeld onder de indruk zijn geweest van de bouwwerken. Men moest eerst een pad heuvelopwaarts volgen, waarna de weg aan weerszijden geflankeerd werd door stenen gezichten met daarin Pictische inscripties. Volgens het bedrijf achter de opgravingen is het goed mogelijk dat dit pad gebruikt werd voor bijvoorbeeld de inauguratie van nieuwe koningen. De hal van de koning lag op het hoogste punt van de heuvel, onder andere om zijn macht uit te beelden.

Wat de inscripties in de stenen precies betekenen, blijft waarschijnlijk onbekend.

Meer archeologie ontdekken? Lees Archeologie Magazine! Ga mee op ontdekkingstocht en neem nu een voordelig abonnement op Archeologie Magazine: 1 jaar voor slechts € 19,95,-.

Bron

iflscience.com longlost dark age kingdom

Afbeelding

wikimedia.org Serpent stone, foto D. Lloyd

Meer lezen
Thema's