Vestingplaats uit de Midden Steentijd in Breda

Op het bedrijventerrein Rithmeesterpark in Breda zijn sporen gevonden van een vestigingsplaats uit de Midden Steentijd. Al eerder werden er archeologische sporen gevonden in dit gebied.
De vestigingsplaats is gebouwd tussen 8800 en 4900 v. Chr. De aangetroffen vuurstenen scherven bevestigen dit. De toenmalige inwoners verbleven er niet lang, zij waren rondtrekkende jagers en verzamelaars.

Late IJzertijd en Romeinse Tijd

Op het terrein zijn contouren gevonden van een graanschuurtje en aardewerk uit de Late IJzertijd. Tevens vonden de archeologen een grote waterkuil met een diameter van 4,5 meter en een diepte van meer dan 2 meter. Ook vonden ze sporen van bewoning uit de Romeinse tijd, zoals kuilen, greppelsporen en grafstructuren. Tijdens de aanleg van de HSL werden vijftien huizen uit de IJzertijd aangetroffen. Na de IJzertijd verliet de mens dit gebied tot aan de Nieuwe tijd.

Natuurgebied

De opgraving vond plaats vanwege de aanleg van een ecologische zone op het toekomstige bedrijventerrein Rithmeesterpark. Door dit natuurgebied van 60 bij 120 meter loopt de belangrijke beek De Bijloop die de Vloeiweide bij Rijsbergen met de natuurgebieden als de Trippelenberg en het Mastbos verbindt.


www.nu.nl/breda/

Meer lezen

Tijdvakken