Verrassende vondst van Merovingisch grafveld

De vondst van graven bij de Ten Duinenabdij in Koksijde houdt betrokkenen al een aantal weken bezig. Oplettende kraanmachinisten stuitten op een grafveld. Hoe oud zijn de graven en wat is de link met de abdij? Onlangs werd duidelijk dat de graven veel ouder zijn dan gedacht, daardoor bleek de toevalsvondst nog bijzonderder. 

Merovingisch rijengrafveld

Na de eerste schaafbeurt kwam een rijengrafveld bloot te liggen bestaande uit minstens dertig begravingen. Dat er in de nabijheid van een abdij graven gevonden worden is niet heel bijzonder. Er werd dan ook gedacht dat de graven een link met de laat middeleeuwse abdij hadden. Toen onderzoekers meerdere kindergraven aantroffen, paste dat niet bij hun idee van het religieuze leven in de abdij. Op het moment dat er ook een aantal grafgiften  werden gevonden, waren de onderzoekers er van overtuigd dat het niet om een religieuze, maar een burgerlijke begraafplaats ging. Was er eigenlijk überhaupt een link met de abdij?

Grafgiften

De vondst van een Merovingische sceatta wierp nieuw licht op de bijzondere toevalsvondst. Het blijkt te gaan om een laat Merovingisch grafveld, gedateerd in de late 7de  en 8ste eeuw na Chr. De grafgiften, bestaande uit messen, een mantelspeld en een bepaald soort aardewerk gaf de onderzoekers een duidelijke richting voor een datering van het grafveld.

Engels importaardewerk

Naast de vondst van het grafveld zijn er sporen van één of meerdere gebouwen aangetroffen. Deze combinatie is uniek in de Vlaamse archeologie. Ook de vondst van Engels importaardewerk levert de nodige vragen op. Kortom er is nog genoeg te onderzoeken om het verhaal van de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van de Vlaamse kust compleet te krijgen.

www.onroerenderfgoed.be/

archeologieonline.nl/

Afbeelding  [CC BY SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) , viahttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koksijde_-_Ten_Duinen_6.jpg

Meer lezen
Landen