Verborgen details Etruskische muurschilderingen blootgelegd

Kamergraf van de Etrusken

Pixabay

Verborgen details Etruskische muurschilderingen blootgelegd

Onderzoekers hebben nieuwe details blootgelegd van Etruskische muurschilderingen. Deze schilderingen waren al eerder in Etruskische graftombes in Italië gevonden, maar ze waren vervaagd. Door middel van illuminatie-technologie zijn de originele kleuren en details van de schilderingen nu echter weer zichtbaar geworden.

Dankzij deze technologie, hebben de onderzoekers nu een duidelijker beeld van hoe deze schilderingen er oorspronkelijk uit hebben gezien. Bepaalde pigmenten uit de schilderingen waren namelijk beter bestand tegen de elementen dan de rest. De rode kleuren hebben de tand des tijds bijvoorbeeld vrij goed doorstaan, terwijl sommige tinten groen grotendeels zijn vervaagd. Daardoor is er een nogal vertekend beeld ontstaan van de kleuren die de Etrusken gebruikten. Na de kleurenanalyse zijn de originele schilderingen te zien. En die blijken veel gedetailleerder dan eerder werd gedacht.

Zo bleek een van de schilderingen een onderwereld te zijn, met water, bomen en rotsen. Een rode vlek in een andere tombe bleek daarnaast in werkelijkheid een persoon te zijn, met een gedetailleerd gezicht en kapsel.

Kamergraven

De Etrusken leefden in Midden-Italië tussen ongeveer de 8e en de 1e eeuw voor Christus, dus vlak voor en tijdens de Romeinse Tijd. De Etrusken hebben hierdoor veel invloed gehad op de Romeinse cultuur, zelfs nadat de Romeinen hen hadden onderworpen. Door middel van landbouw en handel groeiden de Etrusken uit tot één van de machtigste beschavingen in Midden-Italië. Kenmerkend zijn hun realistische beelden van terracotta, evenals de muurschilderingen in hun kamergraven. Kamergraven waren graftombes voor de Etruskische adel, waar echtparen in werden begraven. Eventueel konden hun kinderen bijgezet worden in een aparte ‘kamer’. Doordat de Etrusken vaak bij hun stam begraven wilden worden, ontstonden er enorme begraafplaatsen met deze kamergraven.

Onderwereld

De wandschilderingen in de kamergraven waren uiterst realistisch en stelden taferelen uit het echte leven voor, zoals de jacht en grote feesten. Maar daarnaast gaven ze ook de religieuze ideeën van de Etrusken weer, zoals de onderwereld in de onderzochte wandschildering. Door dit onderzoek zijn de originele details weer tevoorschijn gekomen, wat een beter beeld schetst van de Etruskische perceptie op de wereld. Het onderzoek is nog in volle gang. Na deze succesvolle proef, hopen de onderzoekers nog meer schilderingen op dezelfde manier te kunnen analyseren.  

Meer lezen