Veel IJzertijdvondsten in Ede

Een opgraving in Ede bracht sporen van vijf boerderijen uit de IJzertijd aan het licht. Samen met degene die in 2015 zijn gevonden staat de teller op tien. Het is lang geleden dat er zoveel IJzertijdboerderijen tijdens één onderzoek zijn gevonden.

IJzertijdboerderijen

De boerderijen variëren wat lengte betreft tussen de tien en zestien meter en zijn ongeveer vijf meter breed. Een aantal exemplaren zijn verdeeld in twee ruimtes, anderen in vier. Op de onderzoeksvraag of er ook sporen van Celtic Fields, raatakkers, aanwezig zijn is nog geen antwoord. Tot nu toe zijn er geen ploegsporen of resten van wallen gevonden die daar naar verwijzen. Wel zijn er hekwerken tussen de boerderijen aangetroffen en vonden archeologen veel fragmenten van kookgerei en voorraadpotten.

Middeleeuws hoofdgebouw

Naast vondsten uit de IJzertijd zijn er ook sporen uit de Middeleeuwen ontdekt waaronder een hoofdgebouw, een hooiberg en een akkerlaag met daarin een aantal aardewerkfragmenten uit Siegburg.

La Tene glas

Archeologen deden nog een aantal bijzondere vondsten zoals een gepolijste bijl, fragmenten van klokbekeraardewerk en wikkeldraadaardewerk en een deel van een armband gemaakt van La Tene glas. Deze is van helder blauw glas gedecoreerd met gele glaspasta. Het stuk armband is te dateren tussen 150 v. Chr. tot het jaar 0.

Afbeelding Rasbak (eigen werk) [CC BY SA 3.0(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/), via commons.wikimedia.org/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1139620909437460&id=159050254161202

Meer lezen

Tijdvakken

Landen