Stonehenge tunnel

Tunnel onder Stonehenge komt er

Stonehenge tunnel Er komt een tunnel onder Stonehenge. Dat heeft de Britse regering bepaald. De weg A303 die langs het monument loopt, staat vaak helemaal vast doordat mensen op de rem trappen om naar de stenenkring te kijken. De tunnel moet dat voorkomen, maar niet iedereen is overtuigd van de plannen.

De tunnel moet de rust terugbrengen bij het megalithische monument. Nu rijden er dagelijks nog duizenden auto's langs Stonehenge. De tunnel zou niet alleen de rust herstellen, maar ook de luchtvervuiling terug moeten dringen. Veel archeologen, druïden en zelfs de UNESCO zijn kritisch op het plan. Zij zijn juist bang dat de tunnel de archeologische waarden van Stonehenge aan zal tasten. De plannen voor de tunnel zijn al tientallen jaren een hoofdpijndossier voor de Britten, maar de Britse regering heeft nu het groene licht gegeven. In 2020 moet de eerste schep de grond in gaan, zodat de tunnel in 2029 af is.

'Gevaar voor verzakkingen'

Archeologen van de Universiteit van Buckingham hebben echter aangetoond dat dat geen simpele klus wordt. De kalkgrond waarop Stonehenge staat, is erg poreus en onstabiel. Gevreesd wordt dat de werkzaamheden voor de tunnel de grond zodanig zullen beschadigen dat het megalithische monument verzakt. UNESCO heeft al gedreigd de werelderfgoed-status in te trekken. De voorstanders wijzen er juist op dat een 'goed ontworpen en gebouwde tunnel' bij kan dragen aan het herstel van de omgeving. De drukke A303 loopt namelijk niet alleen langs Stonehenge, maar langs nog veel meer prehistorische sites.

Fel debat

De architecten van de tunnel hebben de tunnel daarom al 50 meter verlegd. Zo proberen ze tegemoet te komen aan de kritiek dat de grond rondom Stonehenge te instabiel zou zijn voor dergelijke werkzaamheden én dat de tunnel andere archeologische vindplaatsen in het gebied zou beschadigen. Veel critici vinden dat niet voldoende en de beslissingen leiden in Engeland tot hevige debatten.

Bronnen:

Afbeelding:

Stonehenge via Pixabay

Meer lezen

Tijdvakken