Sporen van de eerste industriële revolutie: 7.000 jaar geleden

In Jordanië heeft een team van internationale wetenschappers de oudste door industrialisatie vervuilde rivierbedding gevonden. Deze vervuilde rivierbedding is gelegen in de Wadi Faynan vallei. Zo’n 7.000 jaar geleden raakte de rivier sterk vervuild door de verbranding van koper, dat waarschijnlijk in het gebied rondom de rivier gewonnen werd.

Winning van koper

In de rivierbedding werden door de wetenschappers aanzienlijke hoeveelheden koperslak aangetroffen. Omdat koperslak, een steenachtig restproduct, vrijkomt bij het verhitten van kopererts, wijst de vondst erop dat de bewoners van het gebied op grote schaal kopererts verbrandden. De hierbij ontstane koperslak werd waarschijnlijk in de rivier gegooid.

Het vrijgekomen koper werd gebruikt voor het maken van symbolische voorwerpen zoals beeldjes. Later, in de bronstijd, begon men ook met het maken van spullen van metaal, bijvoorbeeld potten.

De eerste industriële revolutie

De vondst werd door Canadese onderzoekers gemeld in het tijdschrift Sciene of the Total Environment. Hoofdonderzoeker Russel Adams van de Universiteit van Waterloo, Canada, stelt dat de bevolking in het gebied rondom de rivier experimenteerde met vuur, bakken en de winning van ijzererts. Die technologische innovaties en het gebruik van metaal in het dagelijks leven markeren volgens Adams het ontstaan van de moderne wereld. Volgens Adams betreft het hier de eerste industriële revolutie.

Vervolgonderzoek moet aantonen wat de gevolgen van deze vervuiling in de bronstijd waren.

Bronnen

nu.nl oudste industrialisatie                                                                                                    cbc.ca polluted river jordan                                                                                                       sci-news.com worlds very first polluted river                                                                                  

Afbeelding                                                                                                                                 wikimedia.org, High Contrast, Wadi Rum 

Meer lezen
Tijdvakken
Landen