Steentijdvondsten in Den Haag

Sporen uit de Steentijd gevonden in Den Haag

Steentijdvondsten in Den HaagIn de gemeente Den Haag zijn bij opgravingen op de Steijnhof sporen uit de Steentijd aan het licht gekomen. Uit deze sporen blijkt dat al zo'n 6000 jaar geleden de eerste boeren zich settelden in deze contreien.

Omdat archeologische sporen uit deze periode zeldzaam zijn, is het heel bijzonder dat er nu gegraven wordt op een groot terrein waar veel sporen uit de Steentijd worden gevonden. Op een oude duin ligt een vindplaats van 5000 jaar oud. De grond wordt beetje bij beetje met de hand weg gegraven, waardoor minuscule vondsten niet verloren gaan.

Vuurstenen werktuigen

Tot nu toe zijn er kleine stukjes vuursteen, aardewerk en bot aangetroffen. De verspreiding van dit materiaal geeft informatie over waar men welke werkzaamheden uitvoerden. Met de vuurstenen werktuigen waarvan kleine stukjes worden teruggevonden, werden waarschijnlijk de runderen die de boeren hielden geslacht.

Runderen in de steentijd

Dat er runderen aanwezig waren rond het erf is zelfs te zien op luchtfoto's. De delen land die door de runderen vertrap zijn, zijn opgevuld met stuifzand en daardoor als lichte plekken terug te zien vanuit de lucht. Met de vuurstenen schrabbers, die ook zijn teruggevonden, werden waarschijnlijk de runderhuiden schoon geschraapt. Mogelijk verkochten de boeren deze huiden via een internationaal netwerk van handelaren.

Bronnen:

Afbeelding:

Schrappers uit de steentijd in het Museum van Toulouse

 [CC BY-SA 4.0 ], via Wikimedia Commons

Meer lezen

Tijdvakken

Landen