pre-historisch familiedrama in Polen
Het massagraf in Koszyce, in het zuiden van Polen. Foto van de 15 skeletten en grafgiften begraven bij Koszyce.
Courtesy of Proceedings of the National Academy of Sciences USA.

Slachtoffers vijfduizend jaar oude massamoord blijken familie

Nieuw DNA-onderzoek heeft vastgesteld dat de vijftien lichamen gevonden in een massagraf in Polen behoren tot één grote familie. Het graf is vijfduizend jaar oud en werd acht jaar geleden ontdekt bij Koszyce in het zuiden van Polen. De gevonden skeletten betreffen vrouwen, kinderen en jonge mannen die allemaal door toedoen van geweld om het leven zijn gekomen. De lichamen waren echter netjes naar elkaar gelegd en vergezeld door een overvloed aan geschenken.

Nieuw onderzoek

Recent onderzoek heeft nu ook aangetoond dat de lichamen gevonden in het graf familie van elkaar waren, na analyse van de skeletten bleek dat het ging om drie generaties. Ook is de positie van de lichamen niet toevallig. Zo liggen moeders naast hun kinderen en broers naast elkaar, het is duidelijk dat de personen die de familie begroeven wisten met wie ze te maken hadden. Ook is duidelijk geworden dat het merendeel van de vaders binnen de familie niet in het graf liggen. De archeologen suggereren dan ook dat deze vaders niet aanwezig waren ten tijde van de massamoord en dat zij na hun terugkomst hun familie hebben begraven. 

Wie was er schuldig?

Wie was er schuldig aan de brute moord op deze familie? De onderzoekers weten het niet. Andere graven afkomstig uit dezelfde tijdsperiode hebben aangetoond dat er zich gewelddadige conflicten tussen verschillende culturele groepen afspeelden. De genoemde tijdsperiode betreft de overgang van de late Neolithische periode naar de Bronstijd. Europese culturen werden rond deze tijd hevig beïnvloed door de migratie van culturen vanuit het oosten. Het is goed mogelijk dat deze veranderingen de aanleiding waren voor territoriale botsingen. DNA heeft ook aangetoond dat de gevonden familie behoorde tot de ‘Kogelamforacultuur’ en dus niet de naburige ‘touwbekercultuur’-groepen. Deze gewelddadige moord kan een gevolg zijn geweest van de expansie van deze touwbeker groepen.

Onderzoeksteam

Dit nieuwe onderzoek werd gedaan door een team samengesteld uit onderzoekers van de universiteiten van Kopenhagen en Aarhus en van het archeologische museum in Poznan, Polen. Deze samenwerking van experts uit verschillende velden (o.a. ‘ancient’ DNA, archeologie en antropologie) werd door verschillende deelnemende onderzoekers als positief en significant ervaren.

Bronnen: 

Afbeelding: 

Meer lezen

Tijdvakken

Landen