Geen foto

Skeletonderdelen van historisch belang ontdekt in Wenen

Tijdens werkzaamheden in Wenen zijn skeletonderdelen gevonden. Op woensdag 26 september zijn in de Oostenrijkse stad Wenen fragmenten van menselijke skeletten ontdekt tijdens de bouw van een zinkput. Volgens de stadsarcheologen van Wenen is de vondst van schedel en de botfragmenten van historisch belang.

De vondst werd gedaan onder de Dreherstraße toen werknemers die bezig waren met de bouw van de zinkput ongeveer 180 centimeter onder de grond zaten. Het werk werd stopgezet en de politie werd op de hoogte gesteld. Er werden drie schedels en een aantal botten teruggevonden, waarna de politie de stedelijke archeologie van Wenen inschakelde.

Volgens de archeologen zijn er sporen van een grafkuil zichtbaar in de toekomstige zinkput. Het is nog niet bekend hoe oud dit graf is. De archeologen vermoeden dat het een massagraf betreft uit de tijd van de Napoleontische oorlogen. Tijdens deze oorlogen werden de soldaten op het slagveld begraven, wat de locatie van het graf kan verklaren. Het feit dat er geen overige voorwerpen zijn gevonden bij het graf, ondersteunt deze theorie.

Bron: Wien

Meer lezen