Gezichtsreconstructie Russische soldaat

De gezichtsreconstructie in ontwikkeling

Huis van Hilde

Russische soldaat heeft na 200 jaar weer een gezicht

In de duinen bij Castricum worden nog altijd veel vondsten gedaan uit de tijd van de Napoleontische oorlogen. In 1799, tijdens de Tweede Coalitieoorlog, streed daar een coalitie van Britse en Russische troepen tegen Bataafse en Franse troepen. Een van de soldaten die in de strijd sneuvelde, heeft nu een gezicht gekregen. In het Huis van Hilde werd vandaag de gezichtsreconstructie gepresenteerd.

Strijd in Noord-Holland

De strijd in Noord-Holland was heftig. Maandenlang streden de legers in een serie veldslagen tegen elkaar. Daarbij vielen duizenden doden. Niet alleen het oorlogsgeweld eiste slachtoffers, maar ook ziektes teisterden de troepen. Een van de omgekomen soldaten werd in 2014 in de duinen opgegraven. Bij het lichaam van de soldaat werden 45 knopen van een uniform, een koperen schildje en een kogel.

DNA-onderzoek

Het skelet werd onderworpen aan een DNA-onderzoek, waaruit bleek dat zijn familielijn uit de omgeving van Litouwen komt. In opdracht van de provincie Noord-Holland Maya d'Hollosy van van het bedrijf Skullpting de opdracht om een reconstructie van het gezicht te maken.

Forensisch- en archeologisch onderzoek

Voor de reconstructie werd gebruik gemaakt van een combinatie van archeologische en historische kennis, gecombineerd met boetseerwerk. De afkomst van de soldaat speelde daarbij een cruciale rol. Gezichtsreconstructies als deze zijn gebaseerd op de vorm van de schedel, in combinatie met gegevens over gemiddelde weefseldiktes en gezichtskenmerken die in een regio voorkomen.

Daaruit bleek dat de schedel een vrij langwerpig hoofd had, met een lange en nogal dunne neus. Wie de reconstructie wil bekijken kan dat doen in het Huis van Hilde. De reconstructie wordt tot 31 maart 2019 tentoon gesteld in de tentoonstelling 'Vijand in het Zand, de Engelsen vallen aan!' in het Huis van Hilde. Daarna komt de reconstructie in de permanente tentoonstelling terecht.

Bron en afbeelding:

Huis van Hilde

Meer lezen