oudste menselijke voetafdrukken

De voetafdrukken zijn waarschijnlijk de oudste menselijke voetafdrukken van Noord-Amerika.

Joanne McSporran

Prehistorische voetafdrukken opgegraven in Canada

Op het Canadese Calvert Island zijn archeologen op prehistorische menselijke voetafdrukken gestuit. Op basis van eerste onderzoek schatten de archeologen dat de voetafdrukken ongeveer 13.200 jaar oud zijn. Daarmee zouden dit wel eens de oudste menselijke voetafdrukken van Noord Amerika kunnen zijn.

Een team onderzoekers van de University of Victoria en onderzoeksinstituut Hakai deed de ontdekking bij een opgraving, iets onder de vloedlijn op het eiland. Daar stuitten ze zo'n 60 centimeter onder de oppervlakte op een spoor menselijke voetafdrukken. In totaal werden 29 complete voetafdrukken gevonden, en nog een aantal gedeeltelijke, die echter niet goed herkenbaar waren. Stukjes houtskool die in de afdrukken in de grond waren gedrukt, boden aanknopingspunten om de leeftijd van de voetsporen te bepalen.

Toevallige vondst

Het was al langer bekend dat het eiland al vroeg bewoond was. Bij eerdere onderzoeken op het eiland werden al zesduizend jaar oude afvalbergen aangetroffen. Die onderzoeken waren aanleiding om het eiland verder te onderzoeken. Desondanks was de vondst min of meer toevallig. De archeologen waren eigenlijk bezig met een onderzoek naar sedimenten op het eiland, waarmee het verloop van de zeespiegelstijgingen in het gebied bestudeerd konden worden. Tijdens het nemen van grondmonsters, kwamen de voetafdrukken in een kleilaag aan het licht.

Het strand waarop de afdrukken zijn gevonden, lag in de tijd dat de afdrukken werden gemaakt, een stuk verder van de zee dan nu. In de laatste ijstijd stond het waterpeil van de zeeën een stuk lager dan nu. Bijzonder aan het eiland is, dat de zeespiegel daar, in tegenstelling tot veel andere plekken, redelijk stabiel is gebleven.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijke journal PLOS One.

Bron:

Hakai Institute

Afbeeldingen:

Joanne McSporran

Meer lezen