Geen foto

Prehistorische speerpunten duidt op vroegere ontwikkeling moderne mens

Prehistorische speer.Archeologen hebben in Ethiopië werpsperen gevonden die na datering 280,000 jaar oud blijken te zijn. De speren zijn daarmee vele malen ouder dan de tot nu toe vroegst bekende soortgelijke speren. Hieruit concluderen de archeologen dat de moderne mens en diens voorouders al veel eerder in staat waren dergelijke voorwerpen te maken dan tot nu toe werd gedacht.

Vondst speren

Archeologen van de Universiteit van Californië hebben opgravingen verricht in het gebied Gardemotta Formation in Ethiopië. Hier hebben ze speren gevonden die 280,000 jaar oud blijken te zijn. De tot nu toe vroegst bekende en soortgelijke speren zijn 200,000 jaar oud. De vondst toont aan dat de moderne mens 80,000 jaar eerder dan werd gedacht al in staat was dit soort wapens te maken. Dit complexe gedrag wordt gezien als iets waar alleen de Homo sapiens toe in staat waren , maar deze vondst maakt het waarschijnlijk dat ook eerdere mensensoorten dit gedrag vertoonden.

Van steekspeer naar werpspeer

Archeologen vonden 141 speren op de locatie waarvan een groot deel beschadigingen vertoonden door gebruik. Deze beschadigingen vertellen onderzoekers dat de speren als werpsperen gebruikt werden. Dit detail is van belang, omdat er eerder vondsten zijn gedaan van speerachtige wapens die 500,000 jaar oud zijn. Deze werden echter gebruikt als steekwapen.

Omdat deze speren enkel dienden als werpsperen, zijn ze uniek in soort. Deze soort is namelijk ingewikkelder om te maken dan steeksperen. De mensensoort die als eerste werpsperen maakte was volgens onderzoekers de Homo heidelbergensis. Het is niet duidelijk of de Homo sapiens van deze soort hebben afgekeken hoe ze zulke wapens moesten maken of dat ze zelf tot deze kennis zijn gekomen.

Bron: National Geopgraphic

Meer lezen
Tijdvakken
Landen