Prehistorische babies werden gevoed via antieke babyflesjes.

Prehistorische babies werden gevoed via antieke babyflesjes.

University of Bristol

Prehistorische babies gevoed met schapenmelk

Een archeologisch onderzoeksteam van de Engelse universiteit van Bristol heeft ontdekt dat baby's in de prehistorie werden gevoed met dierenmelk. De wetenschappers kwamen tot deze conclusie door middel van de bestudering van prehistorische babyflesjes afkomstig uit het Duitse Beieren. 

De wetenschappers baseerden zich daarbij op antieke voedingsresten die in de babyflesjes werden aangetroffen. Via een combinatie van chemisch en isotopisch onderzoek kon, aan de hand van deze voedselresten, worden vastgesteld dat prehistorische baby’s waarschijnlijk veelal runder-, geiten-, of schapenmelk toegediend kregen.

Kleine flesjes voor kleine kinderen

De antieke babyflesjes zijn gevonden in Beierse kindergraven. De oudste van deze “flesjes” verschenen rond het jaar 5000 voor Christus op het Europese continent, en werden tijdens de Bronstijd en Ijzertijd steeds populairder. De drinkflesjes waren dusdanig klein (de diameter betrof zo’n vijf tot tien centimeter) dat zij konden worden vastgehouden door babyhandjes, en waren uitgerust met een smalle tuit waarmee melk opgezogen kon worden. Hiernaast waren de flesjes versierd: zo hebben sommige opgegraven exemplaren de vorm van denkbeeldige dieren meegekregen.

Tot op heden was het archeologen nog niet gelukt het voedingspatroon van de jongste kinderen in de prehistorie te achterhalen. Alhoewel wetenschappers wel in staat waren de restanten van skeletten via isotopisch onderzoek te analyseren, was het op deze manier alleen mogelijk om het moment waarop kinderen werden gespeend vast te stellen. Dankzij de doorbraak van het Bristolse onderzoeksteam is het nu dus ook mogelijk om met enige precisie te achterhalen waarmee jonge kinderen werden gevoed.

Spenen in de prehistorie

Wetenschappers verwachten dat de onderzoeksmethoden van het team uit Bristol in de toekomst wereldwijd kunnen worden toegepast. Omdat vergelijkbare babyflesjes reeds zijn gevonden in gebieden als Rome en Griekenland, geeft het team aan graag de schaal van hun onderzoek te willen vergroten, zodat kan worden vastgesteld of baby’s uit deze culturen op dezelfde manier werden gevoed als in Beieren. Uiteindelijk zou op deze wijze in kaart kunnen worden gebracht hoe de jongste kinderen in de mondiale prehistorie werden werden grootgebracht door hun ouders.

Bron:

  • Universiteit van Bristol.

Afbeelding:

  • Universiteit van Bristol.
Meer lezen