Pilot hoe om te gaan met scheepswrakken in de Noordzee?

Hoe om te gaan met historische scheepswrakken? Remy Luttik die veel archiefonderzoeken deed naar scheepswrakken, stelde deze vraag. De Stichting Noordzeewrakken gaat in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek doen.

Vindplaatsen

Op de bodem van de Noordzee liggen duizenden scheepswrakken, maar van vele van deze wrakken is weinig bekend. Om meer te weten te komen over de vindplaatsen gaan sportduikers van duikteam zeester de wrakken onderzoeken in de hoop meer wrakken te kunnen identificeren. Bij hoge uitzondering mogen de sportduikers op beperkte schaal vondsten bergen en aan land brengen. Omdat ze niet gecertificeerd zijn is dit normaal niet toegestaan.

Vondstmelding

Alle duikacties door het duikteam worden gemeld bij de kustwacht. Rijkswaterstaat en de Erfgoedinspectie worden van het onderzoek op de hoogte gehouden en bij oorlogswrakken wordt ook het Ministerie van Defensie ingelicht.

Pilot Texel

Eerder werd een vergelijkbare pilot gestart met sportduikers op Texel. Zo hoopt men niet alleen meer informatie over scheepswrakken op de Noordzee te vergaren, maar ook om te ondervinden wat de beste vorm van samenwerking tussen overheid en sportduikers is. De proef loopt tot 1 juli 2017 waarna een evaluatie volgt.

Stichting Noordzeewrakken

De Stichting Noordzeewrakken is een initiatief van een aantal sportduikers. Deze duikers zijn de afgelopen decennia de wrakken aan het onderzoeken die boven de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden liggen. Er zijn daarbij bijzondere vondsten gedaan. Vanwege de vaak moeilijke omstandigheden is het duiken op een wrak in de Noordzee niet voor iedere sportduiker mogelijk. Toch zijn er jaarlijks enige tientallen sportduikers die deze wrakken bezoeken. Om iedereen kennis te laten maken met deze wrakken en vooral om te laten zien wat de wrakken voor betekenis hebben, wil de Stichting Noordzeewrakken hier meer bekendheid aan geven.

http://www.noordzeewrakken.nl/
https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/rijk-werkt-samen-met-sportduikers-aan-verkenning-wrakken-noordzee

Meer lezen