Geen foto

Oudste overblijfselen van moderne mens in Europa gevonden

Recentelijk deed een groep archeologen een bijzondere ontdekking in een gebied nabij Willensdorf in Oostenrijk. Er werden stenen gereedschappen ontdekt, die waarschijnlijk toebehoorden aan de Aurignacien-cultuur. Het oudste artefact uit deze cultuur stamde tot voor kort uit 40.000 v. Chr., met de vondst van deze stenen gereedschappen kan dit wellicht worden bijgesteld naar 43.500 v. Chr. Wat de vondst nog bijzonderder maakt, is dat de eerste moderne mensen deel uitmaakten van deze cultuur.

Datering door gesteentelagen

Een internationaal team van onderzoekers boog zich over de gevonden stenen gereedschappen. Door onderzoek naar de gesteentelagen waarin de gereedschappen zijn gevonden, kon men ze dateren rond 43.500 jaar v. Chr., het Laat Paleolithicum. Mocht dit onderzoek volledig kloppen, dan zijn de gereedschappen de oudste overblijfselen van de moderne mens in Europa tot nu toe.

Koud klimaat

Uit de gesteentelagen kon men nog meer opmaken dan alleen de datering. Volgens de onderzoekers was het in de tijd dat de gevonden gereedschappen werden gebruikt behoorlijk koud in het desbetreffende gebied, er heerste een soort steppeklimaat. De onderzoekers suggereren dat deze vroege moderne mensen uit het zuiden naar dit gebied in hedendaags Oostenrijk zijn getrokken en dat ze zich dus konden aanpassen aan een brede variëteit aan klimaten.

Europa gedeeld met de Neanderthaler

Volgens onderzoeker Philip Nigst maakt deze vondst het nog waarschijnlijker dat de moderne mens de Neanderthaler heeft ontmoet. In deze tijd, 43.500 jaar v. Chr. leefden er namelijk in verschillende delen van Europa groepen Neanderthalers. Jean-Jacques Hublin, directeur van het Departement van Menselijke Evolutie van het Max Planck Instituut, linkt de veranderingen in de materiële cultuur van de Neanderthalers aan direct of indirect contact met de moderne mens. Deze mens, die volgens voorgaand onderzoek dus al meer dan 43.500 jaar voor het begin van de jaartelling door Europa zwierf.

Bron: phys.org

Meer lezen

Tijdvakken

Landen

Thema's