Oudste kunstgebit ter wereld gevonden in Italië

Een team paleopathologisten van de Universiteit van Pisa ontdekte tijdens archeologische opgravingen in het Italiaanse Lucca mogelijk het oudste kunstgebit ter wereld.

Opgraving in familiegraf

De vondst werd gedaan in een familiegraf en stamt uit de periode tussen de 14e en 17e eeuw. De ontdekking is van belang omdat het hier lijkt te gaan om het oudst bekende kunstgebit. Hoewel door schriftelijk bronnen bekend is dat de Etrusken en de Romeinen ook kunstgebitten gebruikten, is hier (vooralsnog) geen archeologisch bewijs van.

Tot archeologen dit kunstgebit opgroeven, was er ook geen archeologisch bewijs voor kunstgebitten uit de periode van de 14e tot de 17e eeuw. Simona Minozzi, lid van het team, stelt dat de ontdekking om die rede van groot belang is voor de geschiedenis van de tandheelkunde. Hoewel het hier het oudst gevonden kunstgebit betreft, zijn er wel andere belangrijke feiten bekend over de geschiedenis van de tandheelkunde.

Tandheelkunde door de tijd heen

Zo was er 14.000 jaar geleden al sprake van de verwijdering van rotte stukken tand. Dit werd aangetoond bij onderzoek uit 2015. Het lijkt een behoorlijk pijnlijk proces te zijn geweest. In 2012 werd bij een ander onderzoek aangetoond dat 6.500 jaar geleden voor het eerst sprake was van het gebruik van vullingen. Bij een lichaam gevonden in Slovenië bleek dat men gaatjes in tanden gevuld had met bijenwas.

Het gebit

Het gevonden kunstgebit bestaat uit vijf tanden. Waarschijnlijk zijn de tanden afkomstig van verschillende mensen. De tanden werden bijeen gehouden en als het ware vastgemaakt aan het tandvlees van de drager met een metalen rand die voornamelijk uit goud bestond. Tandsteen op het kunstgebit toont aan dat het lange tijd gedragen is.

Bronnen

archeology.org italy prosthesis denture

thelocal.it italian archeologists find oldest dentures

nos.nl italiaanse onderzoekers vinden oudste kunstgebit ter wereld

washingtonpost.com scientists discover 14000 dental work

Afbeelding

wikimedia.org, foto Bernard bill5 Skull

Meer lezen