Keltische knoop

Oost-Nederland was niet Germaans, maar Keltisch

Keltische knoopVoorwerpen gevonden in een grafveld in Zutphen lijken te suggereren dat het oosten van Nederland zich voor de komst van de Romeinen niet in de Germaanse, maar in de Keltische invloedsfeer bevond. Het grafveld was in gebruik tijdens de late brons- en de vroege ijzertijd. In het ven dat zich naast het grafveld bevond zijn, onder meer, grote aantallen Keltische munten en armbanden gevonden.

Bron: Gemeente Zutphen, cluster archeologie

Meer lezen

Tijdvakken

Landen

Thema's