afwateringstunnels Pompei

Archeologen en speleologen aan het werk in de tunnels onder Pompeii

Parco Archeologico di Pompei

Ondergronds in Pompeï, archeologen onderzoeken onderaardse gangen

Verscholen onder de straten van Pompeï lag ooit een uitgebreid netwerk van afwateringskanalen. Een team van archeologen en speleologen heeft een groot deel van dit netwerk onderzocht.

Hoewel wel bekend was dat er onder de stad een netwerk van tunnels en kanalen lag, was dit netwerk de laatste decennia nauwelijks onderzocht. Onderzoeken beperkten zich meestal tot strikt noodzakelijke verkenningen die werden uitgevoerd om te kijken of er bijvoorbeeld elektra aangelegd kon worden, of er werden werkzaamheden verricht om verstoppingen tegen te gaan. Een uitgebreid archeologisch onderzoek had nog maar zelden plaatsgevonden.

Onderzoek naar gangen onder Pompeï

In 2018 sloot het Parco Archeologico di Pompeï een overeenkomst met de speleologen van Cocceius Association. Vanuit het Forum van Pompeï zouden de speleologen het gangenstelsel gaan verkennen. Enerzijds om uit te zoeken hoe het systeem is ontwikkeld, anderzijds om ook uit te zoeken wat de staat van de gangen is en hoe die als afwatering kunnen blijven functioneren terwijl de archeologische waarde van het bouwwerk bewaard blijft.

Loop van de tunnels

De speleologen onderzochten 457 meter van het stelsel en brachten een deel van het afwateringssysteem in kaart. Vanuit grote opvangbassins onder het Forum liepen lange gangen onder de Via Marina en de Imperial villa richting het Via Marina-kanaal, waar de tunnels in uitmondden. Via het kanaal werd overtollig regenwater afgevoerd richting zee.  

Leeftijd van de tunnels

In samenwerking met archeologen, kon ook een grove schatting worden gemaakt van de leeftijd van de verschillende delen van het afwateringssysteem. Het oudste deel stamt waarschijnlijk uit de hellenistische periode en is aangelegd in de late derde eeuw voor Christus en de tweede eeuw voor Christus. Een nieuwer deel stamt uit de late Republikeinse periode, de laatste eeuw voor Christus, en het jongste deel stamt uit de periode van het begin van de jaartelling tot de stad in het jaar 79 werd verwoest.

Meer lezen