Nieuwe delen terracottaleger gevonden in China

12-06-2012 - Gabrielle Philips

Terracottaleger in Xi'an, China. Sinds 2009 worden er in Xi’an weer opgravingen verricht in de eerste opgravingsput waarin een deel van het terracottaleger staat. Sindsdien heeft het archeologische team al ruim 310 artefacten, waaronder delen van wagens, wapens en werktuigen, aangetroffen. Daarnaast vonden zij ook 12 aardewerken paarden en ongeveer 120 soldaten.

“Voor het eerst is er ook een beschilderd schild van boomschors aangetroffen,” aldus Cao Wei, curator van het Museum van het Terracottaleger en Paarden van Qin Shi Huang. Schilden die door soldaten gebruikt werden ten tijde van de Qin Dynastie (221 - 206 voor Christus) waren 60 centimeter lang en 40 centimeter breed en hadden rode, groene en witte patronen. “Het schild was deels gebroken. Er wordt vermoed dat dit type door een hoge officier werd gebruikt, omdat het groter en kleurrijker is dan een normaal schild,” aldus Zhang Weixing, deel van het archeologische team.

Het was zeer onverwacht dat er zo’n groot aantal geschilderde figuren werd aangetroffen. De archeologen hadden verwacht dat de beelden waren aangetast omdat de werkput op verschillende manieren was beschadigd. “De helderheid van de verf was boven verwachting,” aldus Weixing. Vorig jaar is er een aantal soldaten met zwarte of grijsbruine ogen aangetroffen en zelfs één met rode oogballen en zwarte pupillen.

Lange tijd was het onduidelijk hoe de verbranding van het terracottaleger heeft kunnen ontstaan. Er bestaan twee theorieën hierover. De eerste theorie is dat er een spontane brand kan zijn ontstaan door biogassen die door het hout en andere organische materialen in de put zijn geproduceerd. De andere theorie is dat het een doelbewuste daad was. Tijdens de laatste opgraving is er bewijs gevonden dat het om brandstichting gaat. Veel archeologen vermoeden dat Xiang Yu (232 – 202 voor Christus), één van de leiders die de Qin Dynastie ten val bracht, de kuilen samen met zijn soldaten heeft laten afbranden.

Bron: China Daily