Geen foto

Nieuwe aanwijzingen voor Vikingen in Amerika

Er zijn nieuwe aanwijzingen dat Columbus niet de eerste Europeaan was die in Amerika aankwam. Voorwerpen van een archeologische vindplaats die eerst werden toegeschreven aan oorspronkelijke bewoners, blijken na nader onderzoek van Europese makelij te zijn.

Eerder werden in Canada al sporen gevonden die gedateerd zijn rond het jaar 1000. Vaak wezen deze sporen op slechts korte, tijdelijke bewoning. Het leek er niet op dat de Vikingen een permanente kolonie in het gebied hadden gesticht. Eerder werd gedacht aan kampementen van ontdekkingsreizigers en bemanningen van schepen, die op weg naar Groenland waren gestrand.

Vindplaats op Baffin Island

Op een archeologische vindplaats op Baffin Island, in Canada, werd een gebroken stenen vaatje gevonden. De onderzoekers bestudeerden de binnenzijde van het vaatje met een elektronenmicroscoop en een scan. Hierbij werden sporen van brons en glas aangetroffen op het voorwerp. Volgens de onderzoekers wijst dit erop dat het voorwerp is gebruikt voor metaalbewerking.

Langere aanwezigheid van Vikingen

Dergelijke stenen vaatjes voor metaalbewerking zijn vaker gevonden op vroegmiddeleeuwse vindplaatsen in Europa en worden in verband gebracht met de Vikingen. Het vaatje dat nu in Canada gevonden is, is gebroken. Dat wijst er volgens de archeologen op dat het op die plek gebruikt is. Dat er metaalbewerking heeft plaatsgevonden kan er volgens de archeologen op wijzen dat de Europeanen zich er voor langere tijd gevestigd hebben.

Bron:

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gea.21497/full

Afbeelding: Wikimedia commons

Meer lezen
Landen
Thema's