Geen foto

Merovingische graven gevonden in Nijmegen

Opgravingen NijmegenArcheologen hebben in Nijmegen een aantal graven uit de vijfde en zesde eeuw na Christus gevonden. Hiermee behoort de vondst waarschijnlijk tot een van de oudste grafvelden van Nederland. Met verder onderzoek naar de opgravingen hopen de onderzoekers meer te weten te komen over de Merovingische periode in Nederland.

Het Merovingische grafveld werd aangetroffen bij opgravingen in de Nijmeegse wijk Lent. De gevonden resten gingen schuil onder een dikke laag klei, waardoor ze uitermate goed geconserveerd zijn. Archeologen verwachten dan ook nog veel vast te kunnen stellen over de doden, die vermoedelijk krijgslieden waren. Zo moet DNA onderzoek uitwijzen of de doden mogelijk familie van elkaar waren. Daarnaast worden ook de gebitten van de lijken verder bestudeerd. “We kunnen dan zelfs achterhalen waar deze mensen in hun jeugd gewoond hebben”, aldus stadarcheologe Femke de Roode.  “Je bent wat je eet. Alles laat sporen achter".

De verklaring voor de uitgebreide onderzoeken ligt in het archeologische belang van de vondst. De resten geven namelijk unieke informatie over de bewoning van het gebied in de vijfde en zesde eeuw na Christus.  Bekend is dat de Romeinen in die periode de streek inmiddels verlaten hadden, maar over de Germaanse stammen die het gebied overnamen is nog maar weinig bekend. De archeologen hopen met deze vondst meer te weten te komen over hoe hun samenleving eruit zag.

Bron: De Gelderlander

Meer lezen
Landen
Thema's