Erfgoed gezocht Junior

Kinderen kunnen meedoen aan archeologisch onderzoek

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Kinderen op zoek naar eeuwenoud erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Universiteit Leiden zijn een project gestart waarbij kinderen op zoek kunnen naar mogelijke archeologische vindplaatsen. Gewoon, vanuit huis!

Tijdens het project Erfgoed Gezocht Junior kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar op zoek naar grafheuvels en prehistorische akkersystemen op de Veluwe. Vanachter de computer kunnen kinderen aan de hand van hoogtekaarten op zoek naar bijvoorbeeld ruitjespatronen, of andere hoogteverschillen die erop kunnen wijzen dat er ooit een akker of grafheuvel lag.

De speurtocht is niet zomaar een leuk spelletje. De gegevens uit het onderzoek worden door archeologen van de RCE en de universiteit gebruikt in hun onderzoeken. Zij vermoeden namelijk dat er nog heel wat onbekende sporen van grafheuvels en akkers te vinden zijn op de Veluwe. Zulke sporen zijn te vinden op speciale hoogtekaarten, maar het is voor archeologen veel te veel werk om al die kaarten helemaal uit te pluizen. En dus kunnen ze alle hulp goed gebruiken!

 Hoe werkt het?

Op de website van het project Erfgoed Gezocht Junior krijg je stukjes van die hoogtekaarten te zien. Na een klein beetje instructie, kun je meteen aan de slag. Op de hoogtekaarten kun je sporen waarvan jij denkt dat die afkomstig zijn van een oude akker of grafheuvel aanklikken. Dat kan helemaal zelfstandig en anoniem. Als je ergens niet uit komt, is er de mogelijkheid om hulp te vragen van archeologen, maar dan moet je wel een account op de website aanmaken. Daarvan is het de bedoeling dat de ouders wél even meekijken.

Verder onderzoek

Onderzoekers van de RCE en de Universiteit Leiden verzamelen de gegevens die door de kinderen worden verzameld, en gebruiken die voor hun onderzoeken. Door nog onbekend archeologisch erfgoed op deze manier in kaart te brengen, kan dat erfgoed beschermd worden en later ook onderzocht. Met andere woorden: je draagt écht bij aan wetenschappelijk onderzoek.

Dit is niet het eerste archeologisch onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van citizen science, burgerwetenschap. Eerder lanceerden de RCE en de universiteit samen al een soortgelijk project voor volwassenen op de Utrechtse Heuvelrug. .

Meedoen?

Op de website van Erfgoed Gezocht Junior kun je meteen beginnen!

Meer lezen