Onderzoek naar mogelijke grafheuvels onder Utrechtse Heuvelrug

Deze week zal er in de bossen tussen het Utrechtse Leersum en Amerongen archeologisch onderzoek worden gedaan naar mogelijke grafheuvels uit de bronstijd. Tussen de bomen in het gebied liggen namelijk tal van heuvels, waarvan nog niet bekend is of het grafheuvels zijn of niet.

Bodemonderzoek

Van 21 tot 25 november zullen de wallen worden onderzocht. De mogelijkheid bestaat dat het slechts om zandheuvels gaat, maar archeologen speculeren over grafheuvels uit de bronstijd. Eerder werden in het Zuilensteinse bos namelijk al zes grafheuvels gevonden; vermoedelijk zo'n 3000 jaar oud. Een reden voor het team van archeologen om het bodemonderzoek verder voort te zetten, waarmee de waarde van het gebied bevestigd wordt.

Grafvelden

Het onderzoek zal worden uitgevoerd met handmatige grondboringen, waarmee kijkgaatjes gecreëerd worden. Hiermee kan er precies worden achterhaald hoe, maar vooral óf er sprake is van grafheuvels in de bossen.

Bronnen:

nieuwsbladdekaap.nl Grafheuvels

Afbeeldingen:

wikipedia.org Heuvelrug

Meer lezen

Tijdvakken

Landen