Keltische cultusplaatsen gevonden in België

Archeologen troffen in Peer (BE) twee cultusplaatsen aan die dateren uit de overgangsperiode van de Keltische naar de Romeinse tijd. De talrijke vondsten, de datering en het karakter van de sporen zorgen ervoor dat de cultusplaatsen van internationaal belang zijn. Onderzoekers kunnen hierdoor de religieuze en rituele toepassingen van deze belangrijke overgangsperiode bestuderen.

Meer dan 1000 metaalvondsten

Eind 2015 werden tijdens een eerste opgraving al 300 munten, 340 mantelspelden en 26 bronzen armbanden gevonden. Ook werden er vingerringen, haarspelden, paardentuig en een aantal miniatuurvoorwerpen aangetroffen. Na onderzoek blijken de oudste munten die gevonden zijn uit de tweede helft van de eerste eeuw v.Chr. te dateren. Een tweede opgraving leverde weer talrijke vondsten op. Ditmaal werden tientallen offerkuiltjes met daarin verbrande offers, aardewerk, maar liefst 380 mantelspelden en 35 armbanden gevonden. Archeologen vonden in deze kuiltjes ook 150 munten.

Offeren van dieren

In een aantal kuiltjes is verbrand dierenbeen gevonden. Het zou kunnen gaan om de resten van een rituele maaltijd of om het resultaat van het offeren van dieren die in de kuiltjes verbrand zijn. Hopelijk levert verder onderzoek van de gevonden sporen en voorwerpen, op de plaats van de twee cultusplaatsen. meer informatie op. Wat gebeurde er met de lokale bevolking na de verovering van Caesar? Krijgen onderzoekers een inkijkje in de religieuze praktijken van de plaatselijke bevolking?

Gallo-Romeins Museum

In 2000 werden er al vondstmeldingen gedaan door amateurarcheologen. De vele metaalvondsten die zij deden op het terrein van de nu gevonden cultusplaatsen wezen op de mogelijkheid van een sacrale plaats. De  cultusplaatsen waren onderhevig aan erosie en konden niet behouden blijven daarom werd besloten het terrein op te graven. Het is de rijkste cultusplaats die ooit in Vlaanderen is opgegraven. Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren gaat onderzoeken of zij de  vondstcollectie op kan nemen.

/www.onroerenderfgoed.be/

afbeelding:Numisantica - Eigen werk [CC BY SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en)], via https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rijnkelten,_electrum_regenboogschoteltje_or_rainbow_cup.jpg

Meer lezen
Tijdvakken
Landen