Hoe kunnen de scheepwrakken in de Waddenzee het beste beschermd worden?

Historische scheepswrakken in de Waddenzee moeten beter beschermd worden. Nu lopen de vele historische wrakken in de Waddenzee het risico aangetast te worden door erosie, paalworm of illegale activiteiten.  Om de wrakken beter te beschermen, worden er als proef kunstmatige riffen aangelegd. Daarmee daarmee worden de wrakken beter beschermd én is er meer ruimte voor biodiversiteit.

Mosselbank als rif

Op dit moment worden vrijkomende wrakken beschermd door ze af te dekken met zand. Stroming zorgt voor aanwas en afkalving van de bult waardoor het wrak aangetast kan worden. Door een mosselbank als kunstmatig rif aan te leggen, blijft het wrak uit de stroming. Tegelijk filteren de mosselen het water en hebben ook andere planten en dieren een plek om te groeien.

Rijksmonument in het water

In het deel van de Waddenzee dat is aangeduid als Rijksmonument zijn twee wrakken aangewezen door de RCE om aan het proefprogramma deel te nemen. Het gaat om de Burgzand Noord 2, een handelsvaarder uit de Gouden eeuw en de Burgzand Noord 4, een West-Indiëvaarder uit de 18e eeuw.

Scheepswrakken

De schepen worden bedekt met een fijnmazig net waarop verschillende materialen worden uitgeprobeerd om te kijken of planten en dieren er gaan nestelen. Tussentijds wordt de ontwikkeling van de riffen in de gaten gehouden door de RCE in samenwerking met duikers en amateurarcheologen. Uiteindelijk worden de resultaten en de kosten ervan naast elkaar gelegd om een goede keuze te maken om ook andere wrakken te beschermen.

cultureelerfgoed.nl/

Meer lezen

Landen