Oudste cellen

Enkele van de gevonden microfossielen

Universiteit van Uppsala

Half-miljard-jaar-oude cellen afkomstig van de oudste diersoorten?

Wetenschappers van de Universiteit van Uppsala in Zweden hebben microfossielen in Groenland van ongeveer 570 miljoen jaar oud gevonden. Ze hebben hun bevindingen gepubliceerd in Communications Biology. De fossiele cellen zouden een dieper inzicht kunnen bieden in hoe de eerste diersoorten op aarde tot stand zijn gekomen.

“We geloven dat deze ontdekking ons meer inzicht zal opleveren in de periode waarin de eerste diersoorten tot stand kwamen” claimt paleontoloog en hoofdonderzoeker Sebastian Willman in een verklaring van de Universiteit van Uppsala. Er bestaat namelijk een wetenschappelijke consensus dat er ongeveer 540 miljoen jaar geleden al vele diersoorten op aarde bestonden, maar er is nog veel discussie over het bestaan van dieren vroeger dan dat.

Cambrische explosie

540 miljoen jaar geleden vond de zogenaamde Cambrische explosie plaats. Het is een periode waarin er opeens een ontzettend grote variatie van diersoorten ontstond. De oudste fossielen van voorouders van de meeste diersoorten vandaag de dag, zijn afkomstig uit de Cambrische periode. De allereerste diersoorten moeten echter al voor deze periode geëvolueerd zijn, denken de onderzoekers. Er bestaan binnen de wetenschap echter uiteenlopende denkbeelden over de vraag of we organismen uit de Precambrische periode echt al kunnen classificeren als dieren.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Ontzettend goed bewaarde fossielen

De microfossielen uit Groenland zijn zo goed bewaard gebleven dat individuele cellen en zelfs intracellulaire organismen duidelijk te herkennen zijn. De onderzoekers denken dat de cellen afkomstig zijn van embryo’s en eieren. Deze zouden dan weer afkomstig moeten zijn van diersoorten die leefden in de ondiepe wateren van het kustgebied van Groenland, van ongeveer 635- tot 541 miljoen jaar geleden. Wat voor diersoorten dat precies waren is nog onduidelijk. Door de grote variatie fossiele cellen die de onderzoekers gevonden hebben, moet de conclusie getrokken worden dat hier een grotere variatie in organismen bestond dan voorheen aangenomen.

Vergelijkbare vondsten in Zuid-China

Een gelijksoortige vondst is al eerder gedaan in Zuid-China bij de Doushantuo Formatie. Microfossielen die hier aangetroffen zijn, behoren tot de oudste ooit gevonden: zo’n 600 miljoen jaar oud. Al zijn de vondsten bij Groenland enkele tientallen miljoenen jaren jongen, ze zijn grotendeels vergelijkbaar. Dit vormt een aanwijzing dat de eeuwenoude diersoorten verspreid waren over grote delen van de aarde. “Het gesteente van Noord-Groenland, dat eigenlijk nog grotendeels niet onderzocht is, biedt ons de kans om de evolutie van de eerste meercellige organismen te begrijpen, die op hun beurt weer geëvolueerd zijn tot de eerste diersoorten die weer tot ons bestaan hebben geleid” aldus Sebastian Willman.

Bron: Universiteit van Uppsala.


Wil je op de hoogte blijven van de meest interessante archeologische ontdekkingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


Meer lezen