Stem op de Grote Archeologie Prijs

Je kan tot 26 oktober 2019 stemmen voor de Grote Archeologie Prijs

SAP

Grote Archeologie Prijs: Stem nu!

Nu de Maand van de Geschiedenis van start is gegaan, kan iedereen stemmen voor de Grote Archeologie Prijs via www.grotearcheologieprijs.nl! De prijs wordt uitgereikt op zaterdagavond 26 oktober tijdens de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum Amsterdam. Bekijk gedurende de maand de filmpjes en kom meer te weten over de vier genomineerde projecten. Alle vier de nominaties zijn prachtige projecten, maar alleen de winnaar krijgt die felbegeerde Grote Archeologie Prijs én een interview in Archeologie Magazine.

Stichting Archeologie & Publiek reikt de Grote Archeologie Prijs dit jaar voor de vierde keer uit. De Grote Archeologie Prijs is dé prijs voor de publieksarcheologie en heeft als doel het project te bekronen dat mensen écht inspireert met archeologie. Met deze prijs willen we initiatiefnemers een stimulans geven de verhalen over het verleden te vertellen en te koppelen aan het heden. De uitreiking wordt georganiseerd in samenwerking met de Maand van de Geschiedenis en wordt mede mogelijk gemaakt door Arcadis, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Archeologie Magazine en het Fonds voor Cultuurparticpatie.

Nominaties

Een vakjury, bestaande uit Henny Groenendijk (Rijksuniversiteit Groningen), Pieter Matthijs Gijsbers(Comenius College), Sylvie Uenk (Sylvie Uenk Toerisme & Planologie), Sjoerd van der Linde (Studio Louter) en Wim Hupperetz (Allard Pierson Museum), heeft uit de inzendingen vier projecten genomineerd:

Community Archaeology in Rural Environments (CARE)

CARE is een project met een sterk internationaal profiel. Het concept heeft de potentie verder te groeien, het grote publiek te bereiken en overal in Nederland toegepast te worden. Volgens de jury is CARE een prachtig voorbeeld van publieksparticipatie. Daarnaast levert het project ook gegevens op voor wetenschappelijk onderzoek en dat is mooi meegenomen. De samenwerking met de universiteit wordt gewaardeerd.

Grens

De voorstelling Grens is een tot de verbeelding sprekend en prikkelend project in een originele vorm,waarbij de archeologie wordt ingezet voor het aansnijden van maatschappelijke thema’s. De jury was verrast door de vernieuwende vorm van het project, namelijk een theaterstuk met archeologie als onderwerp. Het verleden wordt ingezet om maatschappelijke discussies te voerenover wat een grens isen of we bruggen of muren willen bouwen in de samenleving.

Helmond in 100 stukskes

Helmond in 100 stukskes is een uniekproject waarinhet verband tussen de consumptiemaatschappij en de archeologie wordt gelegd. Het project heeft de potentie om een breed publiek aan te spreken. Er zijn veel vrijwilligers betrokken op een vrij toegankelijke manier waardoor een nieuwe doelgroep wordt aangesproken. Het project heeft een nadrukkelijk lokaal karakter: hetwordt enthousiast gedragendoor de lokale gemeenschap en het is daarmee een mooi voorbeeld van participatie door vrijwilligers.

RoMeincraft

RoMeincraft is een zeer veel belovend en innovatief project waarbijde mogelijkheden vanarcheologie en gamingworden verkend. De jury waardeert het dat een groep studentendetechnologie van virtual realityen de mogelijkheden van een zeer veelgebruikt en bekend computerspelinzet. Hiermee maakt dit project archeologie beschikbaar voor een doelgroep die nu minder bereikt wordt: de jeugd.

Breng je stem uit!

Geef je mening en stem tot 25 oktober 12.00 uur op jouw favoriete project op: www.grotearcheologieprijs.nl. Volg de nominaties op Facebook en via Twitter.

Meer lezen