Gouden juweel

Een Egyptisch sieraad in de vorm van een lotus, gemaakt van goud ingelegd met edelstenen

Peter Fischer, Teresa Bürge.

Gouden sieraden uit tijd van Nefertiti gevonden op Cyprus

Archeologen van de Universiteit van Gothenburg hebben opgravingen afgerond van twee graftombes uit de bronstijd, op het Griekse deel van Cyprus. Hierbij zijn ruim 150 skeletten gevonden, evenals meer dan 500 voorwerpen, waaronder gouden juwelen en edelstenen. De vondsten stammen uit ongeveer 1350 v.Chr. De archeologen hebben dit bepaald aan de hand van gelijkenissen die de juwelen vertonen met juwelen gedragen door de Egyptische koningin Nefertiti (ca. 1352 v.Chr. − 1338 v.Chr.).

De opgravingen vonden plaats in de havenstad Larnaca (aan de zuidoostkust van Cyprus), bij een archeologische vindplaats genaamd Hala Sultan Tekke. Hier groef men eind 19de eeuw al de eerste archeologische vondsten uit de bronstijd op. In 1947 werd ontdekt dat hier tijdens de bronstijd een stad heeft bestaan, van ongeveer 1600 tot 1100 v.Chr.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? KLIK HIER!


Initiële ontdekking

In 2018 ontdekte het archeologische team onder leiding van archeoloog Peter Fischer twee grote graftombes, met daarin een groot aantal menselijke skeletten. In de drie jaar daarop hebben de archeologen vervolgens laagje voor laagje alles opgegraven. Het feit dat de skeletten en grafgiften in meerdere lagen op elkaar lagen, wijst er volgens de onderzoekers op dat de graftombes meerdere generaties gebruikt zijn. “Het lijkt erop dat dit familie-graftombes waren van de heersende elite van de stad,” verklaart Fischer in een persbericht. “We vonden bijvoorbeeld een skelet van een vijfjarige met een gouden ketting, gouden oorbellen en een gouden diadeem. Dit was dus waarschijnlijk het kind van een machtige en rijke familie.”

Gouden diadeem

De gouden diadeem, gedragen door de vijfjarige

Peter Fischer, Teresa Bürge.Groot handelsnetwerk

Naast gouden sieraden zijn nog honderden bijzondere objecten gevonden, gemaakt van goud, zilver, brons, ivoor. Ook is er veel aardewerk gevonden van verschillende bronstijdculturen, wat erop wijst dat Hala Sultan Tekke tijdens de bronstijd een belangrijke handelsstad was. Zo zijn er vazen gevonden die afkomstig zijn uit Kreta en het vasteland van Griekenland, en daarbovenop zijn er zelfs juwelen uit India opgegraven.

Griekse

Een Griekse amfoor van ca. 1350 v.Chr.

Peter Fischer, Teresa Bürge.De meest opvallende ‘buitenlandse’ vondst is echter een Mesopotamische cilinder, beschreven met spijkerschrift. “Deze tekst noemt drie namen. De eerste is Amoerroe, een god die aanbeden werd in Mesopotamië. De andere twee zijn namen van koningen, vader en zoon. We zijn erin geslaagd deze namen in andere teksten op te sporen, op kleitabletten uit de 18de eeuw voor Christus. Nu proberen we erachter te komen hoe deze cilinder op Cyprus terecht is gekomen, zo’n 1.000 kilometer van de plek waar hij gemaakt is.” aldus Fischer.

Vergelijkbare Egyptische vondsten

Enkele van de gevonden gouden sieraden waren afkomstig van Egypte, waaronder een gouden lotus met ingelegde edelstenen. Door deze sieraden te vergelijken met soortgelijke exemplaren uit Egypte, konden de archeologen veel vondsten dateren. Fischer: “Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste voorwerpen uit de tijd van Nefertiti en haar man Achnaton stamden. Nefertiti droeg namelijk vergelijkbare sieraden als de gouden lotus.”

DNA-onderzoek

Momenteel onderzoekt het archeologische team het  DNA van de skeletten. Op deze manier hopen ze erachter te komen of de begravenen daadwerkelijk familie van elkaar waren en of er immigranten tussen zaten, “iets dat niet onwaarschijnlijk is gezien het grote handelsnetwerk dat destijds bestond”, aldus Fischer.

Bronnen: Universiteit van Gothenburg, Wikipedia.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? KLIK HIER!


Meer lezen