Geld voor archeologisch behoud werelderfgoed Schokland

De archeologische schatten van Schokland worden bedreigd. Waterschap Zuiderzeeland heeft €200.000 beschikbaar gesteld voor een betere bescherming van de archeologische schatten van Schokland.

Het werelderfgoed van Schokland wordt bedreigd door daling van de bodem, landbouw en ontwatering. Om die problemen aan te pakken gaat het waterschap het grondwaterpeil verhogen. Hiermee voorkomen ze dat de organische resten zoals hout niet verder verloren gaan. Daarna zal de landbouwgrond bij Schokland worden omgevormd tot nieuwe natuur. Uiteindelijk zal het hele plan 35 miljoen kosten. Het Rijk, de provincie, gemeente Noordoostpolder en het Flevo-Landschap dragen daar aan bij.

Schokland

De menselijke geschiedenis van Schokland gaat 10.000 jaar terug. Sporen van menselijk bewoning dateren uit die tijd. Vanwege deze bijzondere archeologische waarde is Schokland uitgeroepen tot werelderfgoed.

Veeneiland

Schokland is van grote waarde voor geologen en archeologen. Het is namelijk het enige overgebleven voormalige veeneiland in wat vroeger de Zuiderzee was. De oudste vermeldingen van eilanden in wat nu hetIJsselmeer is(de veenrest Schokland en de keileem-opduiking Urk) stammen uit de Romeinse tijd.

www.omroepflevoland.nl/

nl.wikipedia.org/

Afbeelding: Jan Willem Schoonhoven - Jan Willem Schoonhoven [CC BY Sa 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)], via commons.wikimedia.org/

Meer lezen
Tijdvakken
Landen