Geen foto

Geen subsidie voor restauratie Nieuwe Kerk Delft

Nieuwe kerk DelftDe Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft een subsidieaanvraag voor (een deel van) de restauratie van de Nieuwe Kerk in Delft afgewezen omdat andere projecten voorgingen. Dat schrijft De Telegraaf. De Nieuwe Kerk herbergt het praalgraf van Willem van Oranje en de grafkelder van het Koninklijk Huis.

Een deel van de restauratiewerkzaamheden aan de Nieuwe Kerk is al voltooid, voor het resterende deel is in totaal 13 miljoen Euro nodig. De Hervormde Gemeente hoopt ongeveer de helft van dat bedrag van het Rijk te krijgen. Nu de subsidie van 2 miljoen wegvalt, gaan de kerkrentmeesters in gesprek met de gemeente in de hoop een andere  vorm van financiering te vinden.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 22 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor restauratie en/of herbestemming van monumenten. Per provincie komen maximaal vier projecten in aanmerking. De projecten die het minste geld nodig hebben, komen het eerst aan de beurt.

Bron: De Telegraaf

Meer lezen