Cropmarks

Courtesy of

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Gebouwen uit IJzertijd zichtbaar door droogte

Niet alleen in de lage landen is het droog, ook op de Britse eilanden staat de zomer van 2018 in het teken van een groot neerslagtekort. En dat betekent dat archeologen in Wales het luchtruim kiezen. Door de droogte zijn namelijk de contouren van oude bebouwing zichtbaar geworden in akkers en gewassen. Vanuit de lucht speuren archeologen naar deze 'cropmarks'.

Uit de lucht zijn de cropmarks in de akkers goed te zien. Cropmakrs zijn vierkante of ronde vormen die als verkleuringen zichtbaar zijn op graslanden of in de gewassen op akkers. De verkleuringen in de gewassen geven aan dat daar eeuwen geleden bebouwing stond. Onderzoekers van de Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales (RCAHMW) hebben de de afgelopen weken lange dagen gemaakt in het vliegtuig, om zoveel mogelijk van deze cropmarks in kaart te brengen. Daarbij gaat het om structuren die teruggaan tot de bronstijd.

Hoe ontstaan cropmarks?

De verkleuringen in de gewassen zijn meestal niet zichtbaar, maar in droge periodes zoals nu, kunnen ze ineens opduiken. De markeringen ontstaan waar de bewoners van een gebied eeuwen geleden greppels groeven, of juist (stenen) wallen bouwden. Waar ooit greppels lagen, houdt de grond vocht langer vast, waardoor in een droge periode als nu het gewas dat daar groeit, groener blijft dan de gewassen er omheen. Waar juist ooit een muurtje stond, is de grond steniger en nóg droger dan de grond op de rest van de akker, waardoor het gewas dat op die plek groeit droger blijft en minder hard groeit.

Nieuwe ontdekkingen

De ontdekte structuren worden door de RCAHMW zo goed mogelijk gefotografeerd en gedocumenteerd. Sommige vindplaatsen waren al bekend, maar er zijn in de afgelopen periode ook nieuwe ontdekkingen gedaan. Zo werd er bij Gwynedd een middeleeuwse begraafplaats ontdekt, en in de buurt van Glanmorgan werden de contouren ontdekt van een tot dan toe onbekende Romeinse villa binnen de omheining van een al bekende prehistorische vindplaats.

Opschieten

De archeologen moeten wel opschieten met hun onderzoek vanuit de lucht. Op veel plekken begint het graan te rijpen, waardoor de cropmarks niet meer zichtbaar worden. En als er geoogst is, zijn ze natuurlijk helemaal aan het oog onttrokken. Toch zijn de archeologen niet ontevreden. Nu al heeft de zoektocht vanuit de lucht zo veel gegevens opgeleverd dat de archeologen maanden bezig zijn om alles te verwerken.

Meer cropmarks zien?

Meer weten over de cropmarks? Op de site van de Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales vind je een fotogalerij met de mooiste ontdekkingen, en een kaart  met alle tot nu toe bekende vindplaatsen. 

Afbeeldingen:

  • Courtesy of Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
Meer lezen