Enorm Romeins kamp ontdekt in de buurt van Hannover

Donderdag 15 oktober melden archeologen dat ze een enorm kamp hebben ontdekt uit de Romeinse tijd. Het kamp ligt iets ten zuiden van Hannover in Duitsland, in het plaatsje Hemmingen. Er zouden zeker 20.000 soldaten gestationeerd zijn.

De opgraving werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Osnabrück en de Nedersaksische Organisatie voor Monumentenzorg (NLD). Ze denken dat het kamp vóór de Slag bij het Tetuburgerwoud – in 9 na Christus – is opgezet. De reden hiervoor is dat na deze veldslag de grens werd verlegd naar de Rijn, waardoor deze plek niet meer een strategisch doel zou dienen.

“Wetenschappelijke sensatie”

De wetenschappers vermoedden dat het kamp is opgezet na een dagmars. De rivier de Leine vormde waarschijnlijk hun gids in het landschap. Het terrein beslaat rond de 30 hectare en bleef zo’n 2000 jaar onopgemerkt. In het kamp verbleven volgens  onderzoek  twee legioenen. De archeologen spreken  van een wetenschappelijke sensatie.

Vondsten

In het legerkamp werden verschillende vondsten gedaan. Zo werden nagels gevonden waarmee sandalen voor soldaten werden gemaakt. Daarnaast ontdekten archeologen vele munten, gemaakt van zilver, brons en koper. De munten kunnen gezien worden als typisch ‘Romeins soldatengeld’. Ook een ‘fibula’(doekspeld) werd opgegraven. Dit is een speld om kleding – onder andere een toga – op de schouder vast te zetten.

De waarde van het kamp

De locatie van het kamp, gecombineerd met andere bekende, nabijgelegen legerplaatsen kan wellicht een beter tijdsbeeld schetsen van het gebied rond het jaar nul. Er kunnen eventueel nieuwe inzichten worden opgedaan over Romeinse logica en strategieën in de Germaanse gebieden.

Bronnen
NRC 'EnormRomeins kamp ontdekt vlakbij Hannover'
Neue Presse 'Hannover "Römenlager umfasste 20.000 Mann'

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's