Elamitisch schrift

Inscriptie Šilhak-Inšušinak I uit Susa, ca. 1140 v.Chr.

Publiekelijk domein via Wikimedia Commons

‘Elamitisch’; 4000-jaar oud schrift ontcijferd?

Een duizenden jaren oud schrift, dat bekendstaat als ‘Lineair Elamitisch’ is misschien ontcijferd. Het schrift, gedateerd tussen 2300 en 1800 voor Christus, komt uit wat nu het zuiden van Iran is, en is maar weinig gedocumenteerd. Er zijn maar 40 voorbeelden van Lineair Elamitisch, wat het ontcijferen tot een lastige taak maakt. Toch hebben onderzoekers nu een artikel gepubliceerd in het Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie. De wetenschappers baseren hun conclusie op de analyse van inscripties op acht zilveren bekers, maar niet alle collega-wetenschappers steunen deze conclusie.

Betekenis

Voor het ontcijferen van het Elamitisch bouwden de wetenschappers voort op reeds bestaand onderzoek, waarbij spijkerschrift uit dezelfde regio is geanalyseerd. In die tekst kwamen dezelfde namen van heersers en manieren om die te omschrijven voor als op de bekers. Door deze gelijkenissen kon de betekenis van bepaalde andere woorden worden gedestilleerd. De onderzoekers zeggen dat ze 96,3% van de Elamitische tekens hebben ontcijferd. De resterende 3,7% valt nog niet te decoderen. In het artikel geven de onderzoekers ook een voorbeeld van een vertaling. Volgens hen staat op één van de bekers namelijk de korte zin (vertaald): ‘Puzur-Sušinak, koning van Awan, Insušinak [een godheid] houdt van hem.’


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Andere wetenschappers

Deze conclusies zijn echter niet onomstreden. Live Science contacteerde meerdere wetenschappers die niet betrokken waren bij het onderzoek, om de bevindingen te beoordelen. Velen van hen weigerden commentaar te geven, behalve Jacob Dahl, professor in de Assyriologie aan de Universiteit van Oxford. Hij twijfelt aan de ontcijfering van het Elamitisch. Hij merkt op dat de zilveren bekers, gebruikt voor de ontcijfering en gevonden bij Konar Sandal vlakbij Jiroft in Iran bepaalde verdachte kenmerken vertonen. Dahl vermoedt daardoor dat er een mogelijkheid is dat de bekers vervalsingen zijn.

Het Elamitisch

Elamitisch is een dode, isolate taal. Dat betekent dat het momenteel door niemand wordt gesproken, en dat de taal geen (ontdekte) verwante talen kent. Het werd gesproken door de Elamieten, een rijk wat in het zuiden van het huidige Iran lag tussen ca. 3.200 v.Chr. en 539v.Chr. Er is slechts weinig bekend over de Elam, want ze deden weinig aan geschiedschrijving over zichzelf. Wat er over ze bekend is, is voornamelijk door teksten van andere volken over de Elam te ontcijferen.

De wetenschappelijke wereld is het dus oneens over de vertaling van het Elamitisch. De onderzoekers die het artikel publiceerden beloven binnenkort meer vertaalde tekst te publiceren.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen