Nazcalijnen kat

De kattentekening in Peru

Peruaanse ministerie van Cultuur.

Eeuwenoud Nazca-geoglief van een kat ontdekt

In het zuiden van Peru op een heuvel in de provincie Nazca zijn nieuwe Nazcalijnen aangetroffen die een plaatje van een kat vormen. De lijnen werden ontdekt tijdens werkzaamheden aan een uitzichtpunt in de buurt. Geschat wordt dat de lijnen ergens in de eerste of tweede eeuw voor Christus gemaakt zijn.

Toen het geoglief ontdekt werd, was het nog maar nauwelijks zichtbaar. Ondanks de dikke lijnen van zo’n 30 cm breed die samen een kat vormen van zo’n 37 meter lang, was het eeuwenoude kattenplaatje moeilijk te zien door het stof en zand waarmee de afbeelding bedekt was. Het Peruaanse ministerie van cultuur meldde dat door de ligging en de steile helling waarop de tekening gemaakt is de lijnen ook nog eens bijna weggeërodeerd waren. 

Stilistische kenmerken

Nadat een team van archeologen de lijnen zorgvuldig had schoongemaakt, konden deze goed onderzocht worden. Aan de hand van de ‘stilistische kenmerken’ van de tekening hebben ze een schatting kunnen maken dat de lijnen gemaakt zijn tijdens de late Paracas-periode. De Paracas vormden een volk dat bestond van ongeveer 800 v.Chr. tot 100 v.Chr. in het zuiden van Peru. Zij gebruikten dezelfde geometrische tekeningen op hun textiel en keramiek. 


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Nazcalijnen

De provincie Nazca staat bekend om honderden vergelijkbare tekeningen, meestal van dieren zoals vogels, apen, leguanen en zelfs orka’s. Soms zijn de tekeningen meer abstract, zo zijn er ook figuren van een labyrint gevonden. De Nazcalijnen staan op de werelderfgoedlijst en zijn - ondanks hun naam - waarschijnlijk allemaal gemaakt door zowel het Paracas als het Nazcavolk. Het Nazcavolk was actief in de regio van ca. 100 v.Chr. tot 1000 n.Chr. maar de bovengenoemde tekening is dus gemaakt door de Paracas. 

Hoe werden de tekeningen gemaakt?

Experts denken dat de volkeren de tekeningen maakten door met stokken over de bodem te trekken. De regio bestaat namelijk grotendeels uit grindbodem. De dunne bovenste laag van deze bodem is roze gekleurd vanwege oxidatie. Direct onder deze laag tref je geel grind aan, waardoor er makkelijk goed zichtbare lijnen in de grond te trekken zijn. Door de hoge temperaturen en kleine hoeveelheid regenval in de regio, konden deze lijnen eeuwenlang goed bewaard blijven. 

Welke functie hadden ze?

Vermoedelijk zijn de tekeningen van rituele en religieuze aard, verder is er eigenlijk niets bekend over hun functie. In de buurt van Nazcalijnen zijn veel kuilen gevonden waarin landbouwproducten en dieren begraven zijn. Dit lijken offers te zijn. Omdat we weten dat beide volkeren in het droge gebied over een grote hoeveelheid kennis van irrigatiesystemen beschikten, bestaat de theorie dat de Nazcalijnen een soort rituele irrigatiekanalen vormden. Aangezien deze kanalen nergens naartoe leiden en het feit dat er erg weinig regenval is in de regio, is deze theorie omstreden. 

Bronnen: GOB, NRC.

Meer lezen