Donk-Oud Kerkhof is uitgeroepen tot archeologisch beschermde site

Verstopt in de vallei van de Demer bij Herk-de-Stad in België ligt de archeologische site Donk-Oud Kerkhof. Op dit terrein zijn eerder sporen uit de steentijd en de vroege middeleeuwen gevonden. Ooit stond hier een kerk die bewoond werd door monniken.

Graaf van Haspengouw

De vroegste vermelding van de kerk dateert van 744 na Chr. De graaf van Haspengouw schonk de kerk aan de abdij van Sint Truiden. Hij liet de kerk bouwen ter ere van de heiligen Maria, Petrus, Johannes, Servatius en Lambertus.

Wateroverlast

Vanwege de ligging had de kerk veel last van vocht en zelfs van een overstroming. In 1323 klaagden monniken over wat dit met hun gezondheid deed. In 1616 werd de kerk als onbruikbaar verklaard vanwege een overstroming. Het woelige water maakte een einde aan de gebeden van de monniken. Uiteindelijk werd de kerk in 1752 afgebroken en verdween zo in de vergetelheid.

Vroeg middeleeuwse sporen leiden tot beschermd terrein

De kerk bleef ‘vergeten’ totdat archeologen hun schop ter hand namen.  Zij onderzochten in 1986 de vallei van de Demer en vonden sporen van de kerk, het kerkhof en andere structuren. De vondsten passen bij het vroeg middeleeuwse stichtingsverhaal van de kerk. Sinds 7 juli 2017 is het terrein een archeologisch beschermde site.

www.onroerenderfgoed.be/

Afbeelding: Paul Hermans uit nl [CC BY SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via commons.wikimedia.org/wiki/

Meer lezen
Landen