Dodelijke ziekte Azteken bekend

Dodelijke pandemie Azteken bekend?

Dodelijke ziekte Azteken bekendIn 1545 werden de Azteken getroffen door een ramp. Veel mensen kregen koorts en hoofdpijn, en kregen bloedingen vanuit de neus en ogen. Binnen drie tot vier dagen stierven de meeste patiënten. Door DNA van opgegraven skeletten te analyseren, hebben onderzoekers een waarschijnlijke doodsoorzaak weten vast te stellen.

De pandemie die de Azteken in de periode tussen 1545 en 1550 trof is een van de dodelijkste pandemieën uit de geschiedenis. Zo'n 80% van de bevolking overleed door de ziekte die "cocoliztli" werd genoemd.

Europese ziektes in Zuid Amerika

Toen de Europeanen aan land gingen op het Amerikaanse continent, brachten zij ook Europese ziektes mee. Al in de eerste decennia van de zestiende eeuw had een pokkenepidemie dood en verderf gezaaid en daar kwam deze epidemie achteraan. Vijf eeuwen lang was de exacte doodsoorzaak echter niet bekend. Doctoren van de Spanjaarden en de Azteken verbaasden zich over de onbekende symptomen en ook in de laatste eeuw konden historici het niet eens worden over het antwoord op de vraag wat deze pandemie had veroorzaakt.

Resten van bacterie in DNA skeletten

De onderzoekers bestudeerden 29 skeletten uit een opgraving van een cocolitztli-begraafplaats. Op basis van DNA-monsters die uit de tanden van de skeletten kwamen, wisten de onderzoekers de dodelijke ziekte vast te stellen: salmonella enterica. Van deze bacterie is bekend dat die vormen van buiktyfus kan veroorzaken en dat die zich via water en eten makkelijk kan verspreiden. Volgens de onderzoekers is het waarschijnlijk dat de salmonellabacterie met vee mee naar Amerika ging.

Helemaal zeker zijn de onderzoekers niet over hun conclusie. Het is na vijfhonderd jaar erg lastig om nog precies te bepalen wat de dodelijke ziekte was. Het kan zijn dat er bepaalde bacteriën of virussen in het spel waren, die onbekend zijn, of waarvan alle sporen na vijf eeuwen zijn verdwenen. Wel staat de Salmonella salmonella enterica hoog op het lijstje.

Bron: 

The Guardian

Afbeelding:

Foto PetrohsW [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Meer lezen

Landen

Thema's