Japans document

Het document van Hosokawe

Professor Tsuguharu Inaba, https://www.lib.kumamoto-u.ac.jp/about/events/onlinekichoshiryo

De vondst van een Japans document uit 1608 dat oorlog moest bezweren

Tijdens de renovatie van Kasteel Sunpu in Shizuoka, Japan, is een document gevonden uit 1608 met daarop orders van lokale heerser en clanleider Hosokawa Tadaoki (1563-1646). In het document legt Hosokawa een aantal regels vast voor hoe zijn onderdanen zich moeten gedragen tijdens een groot bouwproject. Het lijkt erop dat het document bedoeld was om burgeroorlog te voorkomen.

In het jaar 1608 verkeerde Japan zich in een overgangsperiode. Slechts enkele jaren eerder was Sengoku-periode (1467-1603) tot een einde gekomen. Het was een tijd geweest van jarenlange burgeroorlog. Na het instorten van centraal gezag in 1467, probeerde lokale krijgsheren genaamd daimyo allemaal kleine vorstendommen voor zichzelf veilig te stellen. Uiteindelijk zou één van deze daimyo's, Tokugawa Ieyasu, in 1603 de centrale macht in Japan grijpen en zich uitroepen tot shogun (de facto leider van Japan). Daarmee brak er weer een periode van relatieve rust aan in Japan: de Edo-periode (1603-1868) vernoemd naar de stad Edo, het huidige Tokio, van waaruit de Tokugawaclan Japan bestuurde.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Grote nationale bouwprojecten

Gedurende de Edoperiode werden er vanuit de centrale overheid talloze bouwprojecten gestart om kastelen te repareren en de infrastructuur te verbeteren. Lokale daimyo’s werden verantwoordelijk gesteld voor het uitvoeren van deze projecten. Hierdoor konden de clans geen overvloed aan rijkdom opbouwen, omdat ze gedwongen waren hun geld te besteden aan bouwmaterialen en werkers. Ze werden als het ware bezig gehouden, zodat er niet weer een burgeroorlog kon uitbreken.

Verboden ruzie te maken

Kasteel Sunpu was militair-strategisch gezien een belangrijke basis voor Tokugawa Ieyasu’s regering. Daarom werd het order gegeven om het kasteel aanzienlijk uit te breiden. Clans door heel Japan werden opgeroepen om manschappen te sturen, die mee moesten werken aan het project. Het gevonden document beschrijft een aantal gedragsregels voor werkers van de Hosokawaclan, die vooral bedoeld lijken te zijn om eventuele ruzie met werkers van andere clans te voorkomen. Zo beschrijft bijvoorbeeld artikel twee van het document dat werkers die met elkaar in gevecht raken, gestraft zullen worden. Waarschijnlijk met de doodstraf. Artikel drie laat weten dat alleen al het kijken naar een gevecht strafbaar is. Alcohol was volgens artikel zes ten strengste verboden. Allemaal regels om ruzies uit te sluiten dus.

Vijandige clans moeten samenwerken

“Dit document biedt ons veel informatie over de politieke zaken rondom het mobiliseren van krijgsheren door de shogun, om kastelen te repareren” liet de vinder van het document professor Tsuguharu Inaba weten in een verklaring. Tot nu toe zijn er twee andere documenten gevonden die over de uitbreiding van Kasteel Sunpu gaan. Beide zijn afkomstig van clanleiders en beide zijn vergelijkbaar qua inhoud: gedragsregels. Dit duidt erop dat de shogun de gedragsregels van bovenaf oplegde en lokale heersers verantwoordelijk stelde voor de naleving van de regels. Een van deze documenten was opgesteld door Mori Terumoto, leider van de Moriclan. Mori en Hosokawa waren enkele jaren eerder nog vijanden geweest in een burgeroorlog, terwijl ze nu moesten samenwerken aan een bouwproject. Het lijkt erop dat de shogun expres vijandige clans dwong om samen te werken aan een project. De regering in Edo zette dit nationale bouwproject op om na jarenlange oorlog de vrede in het land te waarborgen.

Bronnen: Eurekalert.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Meer lezen