Cremation in Japan

Een Japanse crematie, illustratie uit 1867.

Project Gutenberg via Wikimedia Commons.

1.500 Lichamen gevonden in Osaka, Japan

In Japan zijn bij Osaka skeletten gevonden van zo’n 1.500 mensen, begraven gedurende de Edo-periode (1603-1868 n. Chr.) en Meiji-periode (1868-1912 n Chr.). De oude begraafplaats werd gevonden tijdens opgravingen, die gedaan werden voor de start van een bouwproject bij een treinstation van Osaka. Het was al bekend dat op deze locatie vroeger een begraafplaats heeft gelegen. De geplande verbouwing leverde echter een mooie gelegenheid om het terrein eens grondig te onderzoeken.

De begraafplaats van Sonezaki

Vroeger reikten de stadsgrenzen van Osaka uiteraard nog lang niet zo ver als vandaag de dag. De oude begraafplaats waar de opgravingen zijn gedaan, behoorde dan ook toe aan het dorpje Sonezaki. Dit was een klein boerendorpje, toen nog ver verwijderd van het stedelijke centrum van Osaka. In het centrum van het dorp was de Umedahaka begraafplaats, wat letterlijk vertaald ‘Umeda graf’ betekent. Umedahaka was één van de zeven grote begraafplaatsen rondom Osaka. Tijdens het Obon Festival, een driedaags feest waarbij Japanners de geesten van hun voorouders vereren, trokken veel mensen in de regio langs de zeven begraafplaatsen.

De lichamen en hun voorwerpen

Een stenen muur omringt de begraafplaats. Een andere muur verdeelt het terrein weer op in twee delen, een noordelijke en een zuidelijke. In het noordelijke gedeelte troffen de archeologen 600 lichamen aan. In het zuiden vonden ze 900 lichamen. De lichamen waren op allerlei manieren begraven. Sommigen waren begraven in houten kisten, anderen in tonnen en weer anderen waren gecremeerd en begraven in een urn. Bepaalde graven of kisten in het zuidelijke gedeelte, bevatten ook meerdere lichamen op hetzelfde moment begraven. De archeologen denken dat dit het gevolg is geweest van een natuurramp of de uitbraak van een ziekte. Sommige lichamen zijn begraven met voorwerpen als kettinkjes, pijpjes, kleien poppen en een zestal munten. Het was traditie om mensen te begraven met spullen die hen dierbaar waren en zes munten om de oversteek van de mythologische Sanzu rivier te betalen. Zo konden de geesten van de overledenen het dodenrijk betreden.


Wil je op de hoogte blijven van de meest interessante archeologische ontdekkingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


Verschil tussen stad en land in Japan

Er zijn in Japan wel vaker dergelijke opgravingen gedaan. Een opgraving van deze omvang komt echter niet vaak voor. Analyse van de botten toont dat de gemiddelde leeftijd van de begravenen rond de dertig ligt. Ook lagen er veel kinderen begraven. Ongeveer 30% van de lichamen had botbeschadiging opgelopen, mogelijk als gevolg van syfilis of bot-tumoren. Bij opgravingen bij de dichtbijzijnde stad Ibaraki, waar zo’n 100 lichamen gevonden zijn, lag de gemiddelde leeftijd van de lichamen een stuk hoger en waren er nauwelijks vergelijkbare botbeschadigingen. Dit wijst er op dat het leven in landelijke gebieden en stuk zwaarder geweest moet zijn dan in de stedelijke gebieden.

Osaka en de Edo-periode van Japan

Osaka groeide gedurende de Edo-periode uit tot een van de belangrijkste steden van Japan. De Edo-periode, genoemd naar de stad van waaruit Japan destijds geregeerd werd (het huidige Tokyo), werd gekarakteriseerd door economische groei, een strikte sociale controle en isolationisme. Buitenlandse handelaren mochten geen zaken doen met Japan, met uitzondering van de Nederlanders. Deze kregen het kleine eilandje Dejima bij Nagasaki toegewezen, waar zij een handelspost mochten oprichten. Osaka werd tijdens deze periode niet alleen een belangrijk financieel centrum, ook bloeide het op tot een belangrijk cultureel centrum. Bunraku, een belangrijke Japanse vorm van poppentheater, ontwikkelde zich hier. Japanse schrijver en theatermaker Chikamatsu Monzaemon (ook wel de Shakespeare van Japan genoemd) schreef hier zijn bekendste Bunraku stuk ‘De Zelfmoord van de Geliefden bij Sonezaki’. Dit was een liefdesdrama welke zich afspeelde rond Sonezaki, het voormalige plaatsje waar de huidige opgravingen gedaan zijn.

Bronnen: Asahi, Mainichi, Mothership.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Meer lezen