De 7 meest griezelige vondsten

Het is Halloween, de engste avond van het jaar. Om alvast in de sfeer te komen hebben wij een lijstje gemaakt van de 7 meest griezelige archeologische vondsten.

1.    Schedels als drinkbekers in Engeland

Het gebruik van schedels als drinkbeker is regelmatig beschreven in historische teksten en stripverhalen (denk aan Asterix en Obelix). Toch is archeologisch bewijs zeldzaam. In 2011 werd in een grot in het Engelse Somerset echter een lugubere ontdekking gedaan: 3 schedels die gebruikt waren als drinkbekers werden opgegraven. Uit onderzoek bleek dat de schedels zorgvuldig schoongemaakt en leeg geschraapt waren. Vervolgens werd de schedelbasis verwijdert zodat er een gat ontstond waaruit gedronken kon worden.

2.    Schedels op staken in Zweden

Hoewel het in de populaire cultuur regelmatig te zien is, is daadwerkelijk archeologisch bewijs van hoofden geplaatst op pieken vrijwel niet aanwezig en zelfs geheel afwezig voor de steentijd. Tot een aantal archeologen in Zweden in 2011 een beangstigende vondst deed. Op de bodem van wat in de steentijd een meer geweest is, vonden archeologen 11 menselijke schedels en fragmenten van schedels. Vastgesteld werd dat de schedels zo’n 8.000 jaar oud waren.  Bij 2 van deze schedels staken de houten staken er nog in, van de basis tot de top van de schedel.

3.    Marteling en massamoord bij indianen

In 2005 vonden archeologen een massagraf in Colorado. Het bleek zo’n 1.200 jaar oud te zijn. Overblijfselen van ten minste 33 mensen werden hier aangetroffen, op zich al een lugubere vondst. Na verder onderzoek werd pas duidelijk met wat voor horrorvondst men hier echt te maken had: op de menselijke botten werden sporen van ernstige marteling aangetroffen. Verder werden stenen gereedschappen aangetroffen met bloedsporen en spierweefsel, waarschijnlijk werden deze gereedschappen gebruikt tijdens de marteling. Bij de meeste van de slachtoffers leek het erop dat in eerste instantie hun enkels gebroken werden. Verder werden snij- en hakwonden aangetroffen. Men vermoedt dat de slachtoffers eerst mank gemaakt werden om ze makkelijker in bedwang te kunnen houden.

4.    Bizarre ceremonie in Egypte

Archeologen in Egypte deden in 2012 een mysterieuze ontdekking: 16 afgehakte rechterhanden verdeeld over 4 groeven. Elk van de groeven zou een bizarre ceremonie representeren waarbij soldaten de afgehakte rechterhanden van vijanden aan hun koning toonden. In ruil hiervoor werden de krijgers beloond met goud. Het afhakken van de rechterhand stond waarschijnlijk symbool voor het wegnemen van iemands kracht.

5.    Hekserij in Engeland

De Engelse provincie Lancashire staat al 400 jaar lang bekend als een centrum van hekserij. In 1612 werden 8 vrouwen en 2 mannen uit 2 lokale gezinnen opgehangen op verdenking van hekserij. In een huisje dat waarschijnlijk behoorde aan 1 van deze families werd in 2011 het gemummificeerde lijk van een kat aangetroffen. De kat zat ingemetseld in de muur met als waarschijnlijk doel de inwoners te beschermen tegen kwade geesten. Archeologen denken dat de kat levend in de muur gestopt werd. Het huisje zou een verzamelplaats zijn geweest voor heksengenootschappen.

6.    Frankenstein mummie in Schotland

In 2001 ontdekten archeologen tijdens opgravingen in het prehistorische dorp Cladh Hallan meerdere lijken. 2 van deze lijken lagen in een strakke foetuspositie. Het bleek hier te gaan om gemummificeerde lijken die pas 600 jaar na hun dood begraven werden. Pas later viel op dat bepaalde botten van de gemummificeerde lijken niet goed op elkaar pasten. De skeletten bleken samengesteld te zijn uit de botten van verschillende mensen. Het ene lijk bestond uit het torso en de ledematen van een man, de schedel en nek van een andere man, en de onderkaak van een vrouw. Bij het andere lijk waren dijbeen, opperarmbeen en onderkaak elk afkomstig van een ander lichaam. De mummies staan ook wel bekend als de Frankenstein mummies. 

7.    Vampiergraven in Polen

In de Poolse stad Gliwice werden al eerder graven van soldaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. In 2013 werden tijdens wegwerkzaamheden verschillende graven ontdekt. In de graven werden onthoofde skeletten aangetroffen, vampier graven. De hoofden waren tussen de benen geplaatst. Volgens bijgeloof zou zo voorkomen worden dat de vampier zichzelf weer tot leven kon wekken. Dit is niet de enige vondst van vampiergraven in Europa geweest. In bijvoorbeeld Venetië werd het skelet van een vrouw met een steen in haar mond gevonden, zo zou voorkomen worden dat de vampier zich weer tegoed kon doen aan menselijk bloed. In Bulgarije werden skeletten doorboord met ijzeren staven aangetroffen: zo konden de lijken niet in vampiers veranderen.

Afbeeldingen

  • archeologynewsnetwork.nl, Foto: Axel Krause, Austrian Archaeological institute, severed right hand
  • nationalgeographic.com, Foto: Mike Parker Pearson, University of Sheffield, bog mummy
  • wikimedia.org, Foto: Toby Ord, Jack-o'-Lantern
Meer lezen