Grafheuvel uit bronstijd gevonden op begraafplaats in België.

Bronstijdgrafheuvel gevonden op begraafplaats in België

Grafheuvel uit bronstijd gevonden op begraafplaats in België.In het Belgische dorp Oedelem, in omgeving van Brugge, is op een begraafplaats een grafheuvel ontdekt uit de bronstijd (ca. 2000 voor Christus). De archeologen van Raakvlak, de archeologische dienst van Brugge en omgeving, ontdekten het grafmonument na onderzoek van luchtfoto’s van het gebied. Deze foto’s zijn al langere tijd beschikbaar, maar werden recentelijk opnieuw onderzocht. De foto’s zijn gemaakt door de Universiteit Gent en laten een cirkelvormig spoor zien.

Grafheuvel

Een grafheuvel is een prehistorisch bouwwerk waarin doden werden begraven. De heuvel werd opgericht over het lichaam of de urn van de dode. Vaak lagen er meerdere doden in een grafheuvel. Typerend aan grafheuvels uit de bronstijd is de greppel die in een cirkel om de heuvel heen werd gegraven. Het bij toeval ontdekte spoor in Oedelem wijst op de aanwezigheid van een opgevulde greppel met een diameter van 25 meter.

Er is verder geen archeologisch materiaal ontdekt op de plaats van de grafheuvel. De afmetingen zijn  echter vergelijkbaar met eerder gevonden grafheuvels uit de bronstijd in hetzelfde gebied. Hierdoor bestaat er bij de archeologen weinig twijfel over de herkomst van de grafheuvel. Door de op handen zijnde uitbreiding van de begraafplaats, is door de gemeente en Raakvlak besloten het spoor nader te onderzoeken.

Overblijfselen uit middeleeuwen

Bijzonder aan dit grafmonument is dat er ook resten gevonden zijn uit een later tijdperk. Zo zijn een grote kuil in het midden van de heuvel en overblijfselen van houten palen te dateren uit de vroege middeleeuwen. Dit duidt erop dat het grafmonument in de zesde of zevende eeuw na Christus nogmaals gebruikt is. Of de plek toentertijd bewust is uitgekozen voor een activiteit of dat de grafheuvel al niet meer als zodanig herkenbaar was, is niet duidelijk.

De archeologen van Raakvlak zullen het onderzoek de komende weken afronden, waarna de grond door de begraafplaats gebruikt mag worden. Op woensdag 2 oktober wordt een kijkdag georganiseerd en zullen de archeologen van Raakvlak rondleidingen geven.

Bron: Archeonet.be

Meer lezen

Tijdvakken

Landen