Machu Picchu

De Machu Picchu

Audrey Sel via Wikimedia Commons 

Bouw van Machu Picchu begon eerder dan gedacht

Met behulp van een nieuwe koolstofdatering is bepaald dat de bouw van Machu Picchu begon rond 1420, zo’n 20 jaar eerder dan voorheen aangenomen. Deze bevinding verandert de gevestigde ideeën over de chronologie van het ontstaan van een groot Incarijk. Waarschijnlijk begon dit dus ook eerder dan gedacht.

Machu Picchu, gelegen in Peru, is één van de bekendste archeologische vindplaatsen ter wereld. Vermoedelijk diende het als buitenverblijf voor koningen en andere hooggeplaatsten.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Tegenstrijdige historische bronnen

“Tot nu toe waren schattingen van de leeftijd van Machu Picchu gebaseerd op tegenstrijdige historische bronnen, die zijn geschreven door de Spanjaarden na hun verovering van de regio,” liet archeoloog Richard Burger weten in een interview met IFLScience. Burger is hoofdauteur van het wetenschappelijke artikel dat over deze ontdekking verscheen in Antiquity.

Geschiedenis van het Incarijk?

Volgens de Spaanse bronnen kwam in 1438 de Inca-heerser Pachacuti aan de macht. Hij breidde het grondgebied van de Inca’s uit van een klein koninkrijkje rond de stad Cuzco, tot een groot rijk dat zich uitstrekte over delen van het huidige Ecuador, Peru, Bolivia, Chili en Argentinië. In 1440 zou Pachacuti de opdracht hebben gegeven om Machu Picchu te bouwen.

Het onderzoek

Het onderzoeksteam van Burger heeft 26 skeletten, die gevonden zijn bij Machu Picchu, onderzocht met behulp van een nieuwe koolstofdatering-technologie. “Dit is het eerste onderzoek gebaseerd op wetenschappelijk bewijs om het bouwjaar van Machu Picchu te achterhalen en om te kijken hoe lang het bewoond is.” aldus Burger. Hieruit bleek dat het buitenverblijf bewoond is van ongeveer 1420 tot 1530. Dat zou betekenen dat Pachacuti al veel eerder aan de macht kwam en het Incarijk eerder uitbreidde dan voorheen aangenomen. Het jaartal 1530 valt grofweg samen met de verovering van het Incarijk door de Spanjaarden.

Burger: “De resultaten van ons onderzoek laten zien dat de discussie over de ontwikkeling van het Incarijk moet veranderen. Moderne koolstofdateringen zijn een betere manier om de Incageschiedenis te begrijpen dan tegenstrijdige historische bronnen.”

Bronnen: Antiquity, IFLScience


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen